Nya besparingar hotar Arbetsförmedlingens stöd

Arbetsförmedlingen varnar för att aviserade budgetneddragningar kommer att drabba stödet till personer med funktionsnedsättningar.

Behöver långsiktiga förutsättningar

”För att tillvarata dessa personers kompetenser och ge dem rätt förutsättningar krävs ett nära stöd från oss på Arbetsförmedlingen. Ett sådant stöd är resurskrävande. För att myndigheten ska klara sitt uppdrag krävs långsiktiga planeringsförutsättningar och inte ytterligare budgetneddragningar på förvaltningsanslag. Detta har myndigheten återkommande framfört till regeringen”, skriver Maria Kindahl och Lars Lööw i en debattartikel på Publikt.se

Debattartikeln är ett svar på kritik från Riksförbundet FUB som anser att Arbetsförmedlingen har misslyckats med att stödja personer med funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättning ska identifieras vid första kontakten

Maria Kindahl och Lars Lööw, avdelningschef respektive överdirektör på Arbetsförmedlingen, håller med om att ”mer behöver göras”.

”Vi har en bra verktygslåda med insatser för personer med funktionsnedsättning som fler behöver få ta del av. Vi förbättrar nu vårt arbete med att redan vid första kontakten med Arbetsförmedlingen identifiera personer med en funktionsnedsättning, så att dessa personer tidigare kan få ta del av en insats. Det kan till exempel handla om en SIUS-insats (SIUS – Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) eller ett lönebidrag.”

Fler unga ska få stöd av SIUS

”Vi möjliggör också för fler ungdomar att ta del av SIUS-programmet. SIUS-programmet är tillsammans med anställningsstöden våra viktigaste insatser för att bryta och förhindra långtidsarbetslöshet.”

Som ljuspunkter lyfter Maria Kindahl och Lars Lööw även fram projektet Samstart och det ganska nya samarbetet med idella sektorn.

En kommentar

  1. Sius går mer och mer ifrån den ursprungliga modellen Supported employment. Man försöker skapa en egen modell av supported employment. Nu är det framför allt antal sius-beslut som gäller. Många kommer inte få stödet dom behöver, utan endast ett urvattnat sius-beslut som inte kommer leda till jobb för de mest krävande kunderna.

Funktionen för kommentarer är stängd.