Nya HO engagerad i elevernas rättigheter

Jenny Olausson har engagerat sig för rättigheterna för barn med funktionshinder. Den första december tar hon över som Handikappombudsman efter Lars Lööw.

Jenny arbetar idag som HO:s juridiska och administrativa verksamhetschef. Hon ska vikariera som HO fram till den sista juni 2007, då regeringen planerar att slå samman de fyra ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) under 2007.

Hon är utbildad jurist och har arbetat med diskrimineringsfrågor hos HO sedan 1990-talet. Jenny Olausson har särskilt arbetat med barnfrågor, då hon skrivit rapporten ”Stärk elevens rättigheter”, som fokuserar på skolfrågor ur ett funktionshinderperspektiv.

– Jag är starkt engagerad i frågorna och har följt hur diskrimineringsskyddet för människor med funktionshinder vuxit fram och blivit allt bättre under de åtta år jag arbetat på HO, säger hon.

Nu ser hon fram emot att ta tag i sin nya tjänst och menar att HO ska fortsätta sitt arbete med att utreda anmälningar om diskriminering. Samtidigt som de ska planera för att HO:s specifika frågor kommer med i den nya sammanslagna organisationen på ett bra sätt.

www.ho.se