Nya inspektörer granskar Stockholms stöd till funktionshindrade

Stockholm stad är först i landet med nya jobbet funktionshinderinspektör. Två inspektörer har nu anställts för att se till att alla med funktionsnedsättningar får rätt stöd.

Uppdraget för Stockholms två nyanställda inspektörer, Ann-Kristin Sandebjer och Lena Tengvall, är att granska att brukarna får rätt insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS.

– Vi ska se till att insatserna håller bra kvalitet, säger Lena Tengvall i en intervju med SKTF-tidningen.
Inspektörerna sätter nu igång med att granska ett område i taget. Områdena väljs ut i samråd med handikappråd, organisationer och brukare.

Bostäder är ett område som snart ska granskas.
-Det handlar inte bara om att man har en bostad utan också om innehållet, hur man har det i sitt boende med fritid, personligt stöd och omvårdnad, säger Lena Tengvall till SKTF-tidningen.

Inspektionerna drar igång på allvar efter årsskiftet. Stockholm har sedan tidigare även en funktionshinderombudsman.

Artikeln i SKTF-tidningen finns på http://www.sktftidningen.nu/zino.aspx?articleID=8330