Nya kränkande behovsbedömningar rapporteras

DHR rapporterar om nya kränkande situationer när Försäkringskassan bedömer behov av personlig assistans.

– Flera berättar för oss om kränkande situationer där kassans anställda, gärna i sällskap med någon från kommunen, helst ska stå och titta på när personer som söker assistans får hjälp i de allra mest intima sammanhangen, skriver DHR i ett uttalande.

Enligt förbundet har ”vissa försäkringskassehandläggare alldeles ha tappat greppet om tillvaron i sin iver att räkna minuter och timmar”.

Förbundet säger sig ha fått ”upprepade signaler från medlemmar och andra som berättar de mest otänkbara historier om hur Försäkringskassans behovbedömningar går till på vissa håll i landet”.

I uttalandet, som har rubriken ”Vi får inte insatser, vi har rättigheter”, ger DHR även ett par råd till personer som utsätts för behovsbedömningarna.

* Begär att få göra bedömningen på Försäkringskassans kontor eller på någon plats som du själv upplever som neutral.

* Sätt ned klacken. Hävda rätten att behålla integriteten och människovärdet. Kräv att bli bemött med respekt.