Nya krav på skärpt tillsyn och kompetens på HVB-hem

– Många barn och unga far väldigt illa. Samhället måste agera snabbt för att få till stånd förbättringar.
Det säger Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet, i en kommentar till en femårings dödsfall på ett HVB-hem.

Har varnat tidigare

Förbundet har länge varnat för stora brister inom HVB-hem, och anser att kompetensen bland annat om autism generellt sett är alltför låg.

”IVO, Inspektionen för vård och omsorg, måste skärpa sin tillsyn av HVB-hem och se över hur beslut fattas när det gäller placering av barn på HVB-hem. Särskilt viktig är kompetensfrågan och lämplighet att bedriva HVB-hem”, heter det i uttalandet från Autism- och Aspergerförbundet.

Den femårige pojken hade autism och adhd. Föräldrarna hade påpekat att sonen var rymningsbenägen och därför inte fick lämnas ur sikte. Trots detta rymde pojken och avled i samband med detta.

Dödsfall visar att kompetens krävs

Förbundet anser att fallet visar att rätt kompetens krävs på HVB-hem.

”Man behöver förstå konsekvenserna av autism och personalen måste ha rätt verktyg för att bland annat kunna agera förebyggande och förhindra att ett barn rymmer”, skriver förbundet i uttalandet.

Mer än 31 000 placerade barn och unga

Ur rapporten ”Vad har IVO sett 2020?”

Under 2019 fick 31 100 barn och unga heldygnsinsatser, vilket innebär att de vårdas utanför hemmet. Majoriteten av de barn och unga som placeras är över 15 år och pojkar är i majoritet i alla former av placeringar. Den vanligaste formen av placering är i familjehem (66 procent) eller på ett hem för vård eller boende (33 procent).

Ett hem för vård eller boende (HVB) är ett hem som tar emot personer för vård eller behandling, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. HVB drivs yrkesmässigt av exempelvis privata bolag, stiftelser och kommuner.

Majoriteten av placeringarna av vård utanför hemmet sker frivilligt, men det kan också ske med tvång, med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Cirka 1 000 barn och unga placerades under 2019 med tvång i särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Stödboende är verksamheter som tar emot barn och unga i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd. Målgruppen är de som behöver mindre stöd än inom SiS och i HVB.

Bostad med särskild service är en insats för barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning som behöver bo utanför föräldrahemmet. Cirka 920 barn och unga placerades i sådana bostäder under 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *