Nya krav på tillstånd skapar oro inom personlig assistans

Problem har hopat sig hos Socialstyrelsen sedan nya regler om tillståndsplikt för personlig assistans införts.
1. Socialstyrelsen och assistansbranschen är oense om vilka regler som ska gälla.
2. Hundratals handlingar som kan innehålla rena affärshemligheter har begärts ut.
3. Antalet ansökningar blev dessutom långt fler än väntat, och de flesta måste nu kompletteras.

Antalet ansökningar om tillstånd för att bedriva personlig assistans har blivit betydligt fler än Socialstyrelsen räknat med.

Cirka 1150 ansökningar har hittills inkommit vilket kan jämföras med en tidigare bedömning om att det handlade om cirka 800 verksamheter.

En stor del av branschens aktörer protesterar mot att Socialstyrelsen kräver att tillstånd ska sökas för verksamhet i varje län där en viss anordnare har verksamhet. Det räcker inte med att söka för hela verksamheten var den än bedrivs.
– Socialstyrelsens krav saknar rättslig grund, skriver en rad branschorganisationern i en gemensamt uttalande som stöds av KFO, Föreningen JAG, PARO, Vårdföretagarna, Assistansanordnarna, KFS och STIL.

– Om anordnarna måste söka för varje län innebär det en enorm begränsning för individen och stora problem för företagen. Om man har ansökt för ett visst län och sedan får ta emot brukare från ett annat län kan man i princip inte göra det. Om en brukare vill flytta med kort varsel kan han eller hon bli tvungen att byta anordare, säger Hanna Kauppi, vd för Särnmark Assistans AB och representant för Assistansanordnarna och KFS.

Enligt Kristina Söderborg, ansvarig för handläggningen av assistanstillstånden, kommer Socialstyrelsen att besvara skrivelsen, men kan inte säga något om när så sker.

– Jag har ingen kommentar till skrivelsen, mer än att Socialstyrelsen gjort bedömningen att man ska söka för varje län.

Vad baseras bedömningen på?
– I LSS-kommitténs utredning finns synpunkter på hur man ska bedriva verksamhet. Men just nu vill jag inte svara på fler frågor om detta eftersom vi måste processa detta inom myndigheten först, säger Kristina Söderborg.

Ett oväntat problem för Socialstyrelsen har varit att hundratals ansökningshandlingar har begärts ut, i många fall troligen av konkurrenter inom assistansbranschen.
– Under perioder har vi haft en utredare som nästan arbetat heltid med att sekretessgranska handlingar som begärts ut. Begäran om att ta del av handlingar måste hanteras skyndsamt och går före allt annat, berättar Kristina Söderborg.

Socialstyrelsen har nu bett Socialdepartementet se över lagstiftningen för att se om man kan göra något åt problemet, som innebär risk för att affärshemligheter avslöjas.
– När det gäller offfentlig upphandling är det bara det vinnande förslaget som man kan ta del av, men i det här fallet betraktas alla ansökningar som offentlig handling och det är svårt att få något sekretessbelagt, säger Kristina Söderborg.

Alla handlingar sekretessgranskas dock före utlämnande. Det som maskas bort är personliga förhållanden.

Socialstyrelsen har alltså fått betydligt fler ansökningar om tillstånd att bedriva assistans än väntat. Har man bara ansökt i tid är det dock inget problem – alla som har gjort det har dispens att driva verksamheten vidare tills beslut kommer, även om det dröjer lång tid.

Nyansökningar hanteras med förtur.
– Vår målsättning är att ge tillstånd till nyansökningar inom 2-3 månader men just nu ligger det tyvärr närmare fyra månader, säger Kristina Söderborg.

En stor andel av ansökningarna måste nu kompletteras. Av de ansökningar som hittills har handlagts av Socialstyrelsen har bara någon enstaka varit fullständig – för alla andra har kompletteringar begärts in.
Detta är dock inte speciellt ovanligt i den här typen av tillståndsfrågor.