Shekarabis nya krav kan förvärra krisen för omvårdnadsbidraget

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning förföljs av dåliga nyheter.
Knappt har socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi krävt nya åtgärder för att påskynda Försäkringskassans handläggning av ansökningar, förrän fackförbundet ST slår bakut.

Resultatet kan bli att handläggningarna går ännu långsammare, trots att regeringen pumpar in 300 miljoner för att påskynda Försäkringskassans arbete.

”Det förstör väldigt mycket för oss”

I en intervju med fackförbundets egen tidning Publikt kritiserar ST:s avdelning på Försäkringskassan ministerns nya krav på återredovisning.

”Jag blev bestört när jag såg det. Det här är långt från alla diskussioner om tillitsstyrning och förstör väldigt mycket för oss. Det kommer att krävas stora resurser internt för att kunna leverera den här statistiken”, säger Thomas Åding på ST inom Försäkringskassan till Publikt.

Vad innebär återrapporteringskravet?

I slutet av april fick Försäkringskassan ett uppdaterat regleringsbrev från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Nu med ett helt nytt återrapporteringskrav. Regeringen kräver att Försäkringskassan varje månad redovisar antalet inkommande och beslutade ärenden, handläggningstider, ärendebalanser och produktivitet per årsarbetare.

”Facket rasar mot nya kontroller” skrev Publikt den 12 maj. I artikeln varnar ST:s vice avdelningsordförande på Försäkringskassan Thomas Åding att återrapporteringskravet kan leda till att handläggningen går långsammare.

Vad är bakgrunden till krisen för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning?

Bakgrunden till hela historien är att handläggningen av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning mer eller mindre havererat sedan nya regler infördes 1 januari 2019. De nya ersättningarna ersatte då vårdbidraget.

Drygt två år efter införandet drabbas tusentals funkisfamiljer fortfarande av den långsamma handläggningen.

Problemen fick socialförsäkringsministern att i april öka trycket på Försäkringskassan. Ardalan Shekarabi vill kunna följa handläggningstidens utveckling löpande för de hårt kritiserade ersättningarna som är så viktiga för 10 000-tals funkisfamiljer.

Varför reagerar Försäkringskassans fack så negativt?

Reaktionen från Försäkringskassan är alltså mycket negativ. Till Publikt säger Thomas Åding att facket kommer att lyfta kritiken mot regeringens nya återrapporteringskrav ”i en dialog med departementet senare i maj”.

Thomas Åding säger att han inte kan se vilken nytta regeringen kan ha av rapporteringen.

”Vad ska regeringen använda det här till? Just nu håller vi ju att nyanställa, vilket kan leda till att man per årsarbetskraft producerar färre ärenden jämfört med förra året under en period. Det här är väldigt olyckligt och jag är rädd att det kommer öka pressen på personalen som arbetar med ärendeslagen till hälsofarliga nivåer”, säger han till Publikt.

Fler artiklar om detta ämne

Bengt Eliasson vill ge föräldrar kompensation för felaktiga avslag
”Det skulle bli bättre stöd och enklare att ta del av. Och så har det gått helt åt pipsvängen hos Försäkringskassan”
Därför är det fel att sänka omvårdnadsbidraget
ISF:s granskning av Försäkringskassan ger svar på 6 kritiska frågor om det bristande stödet till funkisfamiljer
Haveriet som drabbar tusentals funkisfamiljer ännu olöst
Omöjliga krav på läkarintyg och okunniga handläggare är två av huvudorsakerna

Artikeln publicerades 2021-05-12