Nya lagar kan revolutionera livet för dig och ditt barn

Nya lagar och regler kan revolutionera livet för barn och unga med
funktionsnedsättningar. I numret av Föräldrakraft ger vi svar på frågan
om hur du och ditt barn påverkas.

Föräldrakraft nr 6, 2007 ger en överblick över vad som händer både ur svenskt, europeiskt och internationellt perspektiv. Det handlar om allt från val av hjälpmedel, vård och omsorg till framtida lagar mot diskriminering som väntas få stor betydelse.

Mer om Föräldrakraft nr 6, 2007:

Intervju med Charlotte Petri Gornitzka.

Guide om avlösning.

En ny sektion om idrott har premiär i denna utgåva. På fyra sidor inleder vi vår nya bevakning om idrottsfrågor med artiklar om bland annat elhockey och dans. Vi planerar att skriva om idrott i varje utgåva av tidningen.

Musik, dans och teater har en viktig roll för många barn med funktionsnedsättningar och det uppmärksammar vi speciellt i detta nummer genom reportage om Philip, 22 år, som skapar musik på datorn, och Filippa, som redan vid nio års ålder har provat på det mesta – trots att läkarna trodde att hon aldrig skulle kunna gå.

Framtidens assistans är fokus på fyra sidor som analyserar de senaste månadernas turbulens kring assistansersättning. Vi blickar även fram mot nästa års slutrapport från LSS-kommittén då många avgörande frågor kommer upp till beslut.

Debattsidorna är välfyllda med inlägg från våra läsare. Det handlar bland annat om Fadel, som inte kan andas själv men som trots det nekas assistans. ”Hur tror försäkringskassan och kommunen att föräldrarna ska orka”, skriver Emma och Andreas Jonsson som engagerat sig i fallet.