Nya protester mot regeringens planer: ”Det blir omöjligt driva assistans i egen regi”

Regeringens planer att ändra reglerna för assistansersättning möter ökat motstånd. ”Lagförslaget tar i princip bort möjligheten att driva assistans i egen regi. Förslaget upplevs som ett omyndigförklarande”, säger Hanna Kaupi, vd för Särnmarksbolagen.

Tidigare har en namninsamling dragits igång för att stoppa regeringens proposition.

Igår gick assistansföretaget Särnmark ut med ett pressmeddelande om att valfriheten hotas om lagen ändras enligt regeringens förslag.

{loadposition incontent}- Förslaget försvårar kraftigt möjligheterna att driva assistans i egen regi, vilket var en av målsättningarna med assistansreformen. När vi läst propositionen inser vi att det i princip blir omöjligt med assistans i egen regi, säger Hanna Kauppi.

Den personliga assistansen är en rättighet som ingår i LSS, lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade.
– Intentionerna bakom hela reformen handlar om att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra, om ”goda levnadsvillkor”, om möjlighet att välja form för assistansen, att välja personliga assistenter och att kunna styra över innehållet i assistansen, säger Hanna Kaupi.

Idag finns valfriheten att få assistans via kommunen, privat anordnare, kooperative eller egen regi.

Av alla assistansberättigade är det drygt 400 personer eller cirka tre procent som driver assistans i egen regi och själv är arbetsgivare för assistenterna. Och nu befarar Hanna Kauppi på Särnmark att möjligheten för brukarna själva att sköta assistansen i egen firma i praktiken försvinner.

Problemet är att det inte kommer att vara möjligt att spara assistansersättning under längre tid än sex månader vilket är Försäkringskassans avräkningsperiod.

– En arbetsgivare måste ha beredskap för en mängd kostnader som kan uppstå, till exempel uppsägningslön, semestergrundande frånvaro, retroaktiv lönejustering och utbildning av de personliga assistenterna. Det krävs mer än sex månader för att ackumulera ett ekonomiskt utrymme som kan täcka dessa kostnader. Förslaget upplevs av våra kunder som ett direkt omyndighetsförklarande, säger Hanna Kauppi.

Företaget har många kunder som driver assistans i egen regi i samarbete med Särnmark.