Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Nya regler för vårdbidrag och handikapp-ersättning kan beröra 120 000 personer

Håkan Ceder vill byta ut vårdbidrag och handikappersättning om nya system.
Håkan Ceder vill byta ut vårdbidrag och handikappersättning om nya system.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

Statliga utredaren Håkan Ceder föreslår att handikappersättningen och vårdbidraget slopas och ersätts med helt nya ersättningar i januari 2017.
Berörda är 56 000 barn med vårdbidrag och 63 500 personer med handikappersättning.

Förslagen har i dagarna har gått ut på remiss som en promemoria från socialdepartementet.
Syftet är att skapa ersättningar som är enklare att förstå och som ökar rättssäkerheten.
En konsekvens av förslag är dock att vissa personer kommer att få sänkt ersättning eller ingen ersättning alls. Förändringarna är störst för de som idag har handikappersättning.

Om förslagen förverkligas minskar statens kostnader med cirka 60 miljoner kronor eller drygt en procent. Om inget görs väntas kostnaderna för de nuvarande vårdbidragen och handikappersättningarna uppgå till 5 600 mkr år 2019.

Två nya ersättningarna föreslås alltså, istället för dagens vårdbidrag och handikappersättning.

Dels en "merkostnadsersättning" för barn och vuxna som har funktionsnedsättning.

Dels ett "omvårdnadsbidrag" vid funktionsnedsättning hos barn.

 

Kostnader ersätts i fem nivåer

Nya merkostnadsersättningen får fem nivåer, baserat på kostnadernas omfattning; 30, 40, 50, 60 eller 70 procent av prisbasbeloppet.
Merkostnader definieras som kostnader som uppkommer på grund av en persons funktionsnedsättning.

För att underlätta för Försäkringskassan att göra säkra bedömningar ska Konsumentverket, enligt förslaget, ta fram en vägledning för vad som är normala kostnader.

De nya ersättningsnivåerna minskar tröskeleffekterna i dagens ersättning. Som högst ska ersättningen kunna uppgå till 70 procent av prisbasbeloppet eller cirka 31 000 kronor. Lägsta belopp blir cirka 13 350 kr.

 

Föräldrar får halva bidraget var

Det nya omvårdnadsbidraget föreslås ha fyra bidragsnivåer.

Många av de bestämmelser som idag gäller för vårdbidraget kommer att gälla även för omvårdnadsbidraget.

En viktig nyhet är att båda föräldrarna beviljas både omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Huvudregeln föreslås bli att båda föräldrarna beviljas hälften.

 

Rätt till kortare arbetstid

En annan nyhet är att föräldrar får rätt till förkortning av normalarbetstiden. Det handlar om rätt att kunna minska arbetstiden med en fjärdedel.

Syftet är att underlätta för föräldrar att kombinera arbetsliv med omvårdnad av barn som har funktionsnedsättning.

- Möjligheten att kunna arbeta deltid kommer att gynna föräldrar som idag inte arbetar alls på grund av att det inte varit möjligt att gå ner i arbetstid eller erhålla ett deltidsarbete, skriver utredaren.

Någon djupare förklaring till hur denna nya regel gör det enklare att arbeta ges inte.
Utredaren skriver att rätten till deltid innebär att arbetsgivare får lösa eventuella problem för verksamheten där föräldern arbetar.

 

Handläggningen centraliseras?

Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att utveckla en ny hantering av omvårdnadsbidrag, för att förbättra rättssäkerheten.

Utredaren bedömer också att det finns skäl att undersöka en koncentration av handläggningen för båda ersättningarna, för att kunna ha en hög och jämn kunskapsnivå.

Vidare anser utredaren att ersättningarna måste följas upp ett par år efter införandet, som förslås äga rum 1 januari 2017.

 

Läs hela dokumentet på regeringens webbsajt.

  

  

Kommentarer

Dela på vb?

Vad innebär det att vårdbidraget delas lika mellan föräldrar? Mina barn bor hos mig och är hos sin pappa varannan helg. Då kan väl inte pappan få halva vb?

Camilla
Socialdemokrater eller moderater

Spelar ingen roll vilket av dessa ovan nämnda partier som styr landet så ska de slå ner på de svagaste usch! Har tidigare trott att socialdemokratin var bättre för de sjuka och handikappade men icke, de slår alltid ner och låter försäkringskassan ge hårda orättvisa beslut som gör allt så himla svårt i välbärgade landet Sverige som endast bryr sig om de som redan har allt och vill ha mer. Må dessa högavlönade politiker få leva i evig fattigdom så de fattar hur det är att vara handikappad och sjuk i ett land som bara styrs av orättvisor.

Nils Eriksson
Annonser
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se
Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se