Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Förslaget till ändrad lag får skarp kritik

Emma Henriksson: "Trodde inte det kunde bli värre..."
Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderpolitiken. Foto: Linnea Bengtsson.
Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderpolitiken. Foto: Linnea Bengtsson.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

UPPDATERAD. Den 31 mars 2018 vill regeringen att de utlovade ändringarna av assistansreglerna ska träda i kraft, enligt det lagförslag som lagts fram i dagarna.

Lagändringen innebär att bedömningarna av rätten till personlig assistans återgår till läget före den senaste assistansdomen från Högsta förvaltningsdomstolen.

Det innebär att assistans för väntetid och beredskap införs i lagtexten.

Lagförslaget innebär också att bestämmelsen om tvåårsomprövning av rätten till assistansersättning tas bort. Regeringen räknar dock med att tvåårsomprövningar åter införs - men först sedan den pågående LSS-utredningen blivit klar och behandlats.

Skarp kritik

Regeringens förslag fick nästan omgående skarp kritik från Emma Henriksson (KD) som på Twitter skrev att hon "inte hade trott att det kunde bli värre" - men värre blev det när hon läste regeringsförslaget där det på sidan 20 anges att "en omprövning kan dock inte leda till att den försäkrade beviljas fler timmar med assistansersättning".

Vidare står det i lagförslaget att detta "innebär att det endast är ändrade förhållanden som negativt påverkar den försäkrades rätt till assistansersättning som bör ligga till grund för omprövning". 

Emma Henriksson kommenterade detta med att "det skulle i så fall gälla tills ny lag är klar, en lag som regeringen inte ens börjat jobba med".

 

 

 

 

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans (regeringens promemoria 29 nov 2017)

Kommentarer

Jag tror att man inte kan…

Jag tror att man inte kan lyfta ut de två meningarna ur sitt sammanhang. Man måste läsa hela texten för att förstå vad det betyder. Däremot är texten synnerligen svår att dechiffrera och begripa vad man egentligen menar. Men det borde Emma Henriksson klara av.

Peter Löthman
Annonser
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se
Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se