Nya stödet ”Steg till arbete” kan snart rullas ut

De senaste dagarna har Arbetsförmedlingen kritiserats för försämrat stöd till personer med funktionsnedsättningar. Men Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen, är optimist. Varför? En förklaring är att Arbetsförmedlingen under sommaren rullar ut ”Steg till arbete”, ett nytt sätt att stödja jobbsökande som har funktionsnedsättning.

LÄS ÄVEN: En perfekt chans att skapa en rättvis arbetsmarknad

Kartlägger, rustar, utvecklar och matchar i en och samma tjänst

Steg till arbete kommer att ersätta tjänsten ”Introduktion till arbete”, men egentligen handlar det om att Arbetsförmedlingen sammanför ett antal gamla insatser.

– De tjänster vi har haft har inte helt kunnat lösa uppgiften. Nu kombinerar vi fyra olika insatser – kartläggande, rustande, utvecklande, matchande – till en samlad tjänst, säger Lars Lööw.

Upphandlingen av den nya tjänsten håller på att slutföras, och snart kommer tjänsten att erbjudas genom de privata aktörer som blir upphandlade, på liknande sätt som med Rusta och matcha.

LÄS ÄVEN: Här är arbetsmarknadsstöden du kan få 2022

Vad krävs mer än ”Steg till arbete”?

– Jag har stora förhoppningar om att det bli ett viktigt stöd för väldigt många, säger Lars Lööw. Men det kommer fortfarande att behövas en hel kedja av andra insatser för människor som hamnat långt från arbetsmarknaden.

– Steg till arbete kan vara jätteviktig för stora grupper, men många kommer även att behöva utbildning. Även om man är välutbildad kan man behöva ny kompetens i en arbetsmarknad som förändras.

Uppdatering: Start beräknas september 2023

På grund av överklaganden har Steg till arbete försenats. I juli 2023 uppgav Arbetsförmedlingen att starten nu är planerad till september 2023.

Beslut om SIUS-stöd ska öka under 2022

En av de mest konkreta förbättringarna under 2022 blir en ökad satsning på stöd från SIUS-konsulenter, som fungerar som stödpersoner, både vid introduktion inför en anställning och vid uppföljning under det första anställningsåret.

– Vi kommer att fatta fler beslut om SIUS under året. SIUS är det mest konkreta, handfasta verktyg vi förfogar över själva, säger Lars Lööw.

Samtidigt rekryteras även fler arbetsförmedlare, för att öka kapaciteten i övrigt. Fler kontor öppnas, och fler fysiska möten är hög prioriterat under 2022.

Digitala kontakterna ses över

Arbetsförmedlingen ser också över digitaliseringen av myndighetens tjänster, något som kritiserats av bland annat Riksförbundet FUB för att försvåra för vissa grupper med funktionsnedsättningar. Översynen ska minska risken att en del arbetssökande utestängs, och att man missar viktig information om eventuella funktionsnedsättningar.

– Vi ser självklart över de digitala ingångarna till Arbetsförmedlingen. Och när man använder systemet ska man självklart kunna uppge att man har funktionsnedsättning, när det är relevant, säger Lars Lööw.

Bedömningar vid funktionsnedsättning ska bli mer professionella

Lars Lööw utlovar vidare mer professionella bedömningar från medarbetare som möter personer med funktionsnedsättningar.

– Vi skärper upp vår fördjupade bedömning. När vi identifierar att en person står lite längre från arbetsmarknaden ska vi vara mer professionella och enhetliga. Utrullningen av detta sker just nu, och blir klar i hela landet under våren.

– En tydlig förbättring man kommer att se är att bedömningarna blir enhetliga. Vi ser till att det görs på samma sätt, och med en professionell evidensbaserad process. Vi gör egentligen inget nytt, men vi samlar ihop det bästa vi har och gör det på bästa möjliga sätt, säger Lars Lööw.

Fortsatt viktig roll för Rusta och matcha

Storsatsningen på Rusta och matcha ses som värdefull för arbetssökande med funktionsnedsättning även i fortsättningen.

– Men om det visar sig att man har mer behov än Rusta och matcha erbjuder måste vi ha andra redskap, och den nya Steg till arbete är ett sådant. Den tjänsten är utformad för personer som är långt från arbete på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa, säger Lars Lööw.

Ljusning för lönebidragen under 2022

Arbetsförmedlingen får återkommande kritik för att anslagen för lönebidrag inte används fullt ut.
– Vi vet att subventionerade anställningar är bra, säger Lars Lööw.

– Förklaringar till att vi inte använde 1,3 miljarder kronor under 2021 var dels att vi inte kunde inte genomföra möten, dels att det var låg efterfrågan från arbetsgivare.

Inte heller under 2022 kommer Arbetsförmedlingen att använda hela anslaget, enligt den prognos som presenterades i februari. Skälet som anges är bland annat att Arbetsförmedlingen inte har resurser att få fram tillräckligt med beslut om lönebidragsanställningar.

Prognosen är att det blir cirka 700 miljoner över under 2022 – vilket ändå är en förbättring jämfört med 2021.

Hur många personer får lönebidrag 2021–2025?

Från Arbetsförmedlingens prognos publicerad i februari 2022. Läs mer om lönebidrag i vår guide till olika arbetsmarknadsstöd.

[wpdatatable id=37]

[wpdatachart id=8]

Trenden kan vända upp – om alla samarbetar

Lars Lööw är optimist inför framtiden:

– Den tendens till förbättrad arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning som vi kunde se före pandemin hoppas jag att vi kan återskapa, och förbättra. Men det kräver att både vi och andra jobbar hårt. Arbetsmarknadspolitiken är en viktig del, men vår uppgift som myndighet behöver vi också fundera över. Helheten måste fungera.

När vänder det upp?
– Det är jättesvårt att säga. Det är fantastiskt roligt att vi nu har 90 000 färre inskrivna på Arbetsförmedlingen jämfört med för ett år sedan, men antalet långtidsarbetslösa har ökat. Där finns en stor grupp med funktionsnedsättning. Hela samhället behöver fundera på hur vi gemensamt kan bryta detta, säger Lars Lööw.

3 kommentarer

  1. Arbetat som Sius ett antal år, och kan konstatera att antal beslut per Sius-konsulent inte är det som kommer att hjälpa funktionsnedsatta ut i arbete. Däremot kommer Sius-konsulenterna få mindre tid för varje funktionsnedsatt, eftersom man har mindre tid per person, och måste då ta bort ett par moment från metoden supported employment. Nu är det viktigaste på Arbetsförmedlingen att en Sius-konsulent tar på sig dubbelt så många ärenden som tidigare.

    1. Jättebra att du som jobbar som SIUS uppmärksammar och skriver om detta!

      Jag har fått SIUS beviljat och det märks att min SIUS har för många klienter, hon är mer förvirrad än vad jag är. Hon pratar mest om hur hon kan/ska hjälpa mig sedan måste jag påminna henne gång på gång. I dagsläget upplever jag mer min SIUS kontakt som en extra börda än som faktiskt hjälp.

  2. Även jag fick SIUS, som direkt sa rakt ut att h*n inte längre kan arbeta med supported employment pga ökad case-load. Ett telefonmöte i månaden var vad som kunde hinnas med, vilket självklart inte räcker. Tillbaka på ruta ett i vanlig ordning..

Funktionen för kommentarer är stängd.