Nya uppgifter om Botox-behandling ger bränsle till debatt

kristinatedroff220x240_0.jpg

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

Nu kommer nya uppgifter om risker och möjligheter med Botoxbehandling av barn med CP-skada.
– Botoxbehandling kan ge långsiktig spasticitetsminskning i enstaka muskler, skriver Kristina Tedroff, läkare och barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, i en doktorsavhandling som därmed ger nytt bränsle till debatten för och emot behandlingen.

Foto på Kristina Tedroff.Nu kommer nya uppgifter om risker och möjligheter med Botoxbehandling av barn med CP-skada.
– Botoxbehandling kan ge långsiktig spasticitetsminskning i enstaka muskler, skriver Kristina Tedroff, läkare och barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, i en doktorsavhandling som därmed ger nytt bränsle till debatten för och emot behandlingen.

Kristina Tedroff har gutvärderat effekten av injektioner med botulinom toxin A, även kallat Botox, hos barn med CP. Hon har dels studerat den långsiktiga effekten av på spasticitet och ledrörlighet, dels undersökt effekten av tidig behandling hos barn under två år.

Läkaren har kommit fram till att barn med typisk motorisk utveckling och barn med CP aktiverar sina muskler på olika sätt. Barn med CP hr svårt för att viljemässigt styra vilken muskel som ska vara aktiv. Hos barn med CP är det också mycket vanligare att andra muskler aktiveras, än den som egentligen ska aktiveras.

– Sannolikt är en varierad blandad styrketräning för barn med CP mer effektiv än en träning där specifik träning av enskilda muskelgrupper används, skriver Kristina Tedroff.
– Vidare är sannolikt en målinriktad träning, där flera olika strategier för att nå ett önskat mål tillämpas, värdefull då man a priori inte vet i vilken situation det enskilda barnet bäst når de önskade målen.

Upprepade Botoxbehandlingar mot muskler i de nedre extremiteterna kan ge ”en god och förutsägbar långsiktig spasticitetssänkande effekt”, uppger Kristina Tedroff. Därmot kunde man bara se en kortvarig effekt när det gäller ledrörlighet.

– Detta betyder att den minskade ledrörlighet (kontrakturs utveckling) man ser vid CP inte bara kan bero på spasticitet som man tidigare trott utan även måste bero på andra faktorer, menar Kristina Tedroff.

– Våra fynd innebär också att om en långsiktig spasticitetsminskning i enstaka muskler önskas så kan upprepad Botoxbehandling i regel rekommenderas för barn med CP, skriver Kristina Tedroff.

Avhandlingen finns att läsa på http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-211-0/
 

Publicerad:
2009-02-03

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
forskning, vård & omsorg


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se