Nyheter

Nya uppgifter om Botox-behandling ger bränsle till debatt


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu kommer nya uppgifter om risker och möjligheter med Botoxbehandling av barn med CP-skada.
– Botoxbehandling kan ge långsiktig spasticitetsminskning i enstaka muskler, skriver Kristina Tedroff, läkare och barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, i en doktorsavhandling som därmed ger nytt bränsle till debatten för och emot behandlingen.

Foto på Kristina Tedroff.Nu kommer nya uppgifter om risker och möjligheter med Botoxbehandling av barn med CP-skada.
– Botoxbehandling kan ge långsiktig spasticitetsminskning i enstaka muskler, skriver Kristina Tedroff, läkare och barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, i en doktorsavhandling som därmed ger nytt bränsle till debatten för och emot behandlingen.

Kristina Tedroff har gutvärderat effekten av injektioner med botulinom toxin A, även kallat Botox, hos barn med CP. Hon har dels studerat den långsiktiga effekten av på spasticitet och ledrörlighet, dels undersökt effekten av tidig behandling hos barn under två år.

Läkaren har kommit fram till att barn med typisk motorisk utveckling och barn med CP aktiverar sina muskler på olika sätt. Barn med CP hr svårt för att viljemässigt styra vilken muskel som ska vara aktiv. Hos barn med CP är det också mycket vanligare att andra muskler aktiveras, än den som egentligen ska aktiveras.

– Sannolikt är en varierad blandad styrketräning för barn med CP mer effektiv än en träning där specifik träning av enskilda muskelgrupper används, skriver Kristina Tedroff.
– Vidare är sannolikt en målinriktad träning, där flera olika strategier för att nå ett önskat mål tillämpas, värdefull då man a priori inte vet i vilken situation det enskilda barnet bäst når de önskade målen.

Upprepade Botoxbehandlingar mot muskler i de nedre extremiteterna kan ge ”en god och förutsägbar långsiktig spasticitetssänkande effekt”, uppger Kristina Tedroff. Därmot kunde man bara se en kortvarig effekt när det gäller ledrörlighet.

– Detta betyder att den minskade ledrörlighet (kontrakturs utveckling) man ser vid CP inte bara kan bero på spasticitet som man tidigare trott utan även måste bero på andra faktorer, menar Kristina Tedroff.

– Våra fynd innebär också att om en långsiktig spasticitetsminskning i enstaka muskler önskas så kan upprepad Botoxbehandling i regel rekommenderas för barn med CP, skriver Kristina Tedroff.

Avhandlingen finns att läsa på http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-211-0/
 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Caribou tippbräda