Nya vårdgarantin hos BUP kan dröja flera år

Det kan ta flera år innan regeringens löfte om att snabb hjälp hos BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, förverkligas. ”Det är omöjligt att införa den nya vårdgarantin under 2008 oavsett hur mycket pengar man skickar in”, säger Ing-Marie Wieselgren på Sveriges Kommuner och Landsting.

I somras presenterade socialminister Göran Hägglund stolt en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Unga som söker hjäp hos barn och ungdomspsykiatrin ska få kontakt via telefon eller på plats samma dag och aldrig behöva vänta mer än sju dagar på att träffa en läkare.
Efter den första kontakten med psykiatrin ska den unge få träffa en specialist inom barn och ungdomspsykiatrin inom högst 30 dagar och påbörja behandling senast inom ytterligare 30 dagar.

– Det kommer inte att göras över en natt. Men denna överenskommelse är en bra bit på vägen för att nå målet, sa socialminister Göran Hägglund, men nu ser det ut som att väntan an bli lång.

Förhoppningen var att den nya vårdgarantin för besök hos barn- och ungdomspsykiatrin skulle börja gälla under 2008.
I dagsläget är det dock högst 40 procent av BUP-enheterna runt om i landet som har möjlighet att uppfylla den nya vårdgarantin, att döma av en enkät bland landets BUP-chefer som SKL genomfört.
Och köerna hos BUP beror inte bara på resursbrist.

– Det vore inte möjligt att införa den nya vårdgaratin under 2008 oavsett hur mycket pengar man skickar in. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket barnpsykologer mer rätt kompetens, säger Ing-Marie Wieselgren som är psykiater och projektledare på SKL.

Hon menar att uppemot 40 procent av BUP-enheterna redan idag kan leva upp till vårdgarantin, medan andra kan behöva en eller två års omställning för klara kravet. Men först sa SKL utreda frågan under ett års tid. Det innebär att det totalt kan ta tre år innan många BUP uppfyller den vårdgaranti som regeringen och SKL kommit överens om.
– En vårdgaranti på papperet är inte svårt att skapa men det blir en fuskprodukt, säger Ing-Marie Wieselgren.
Under december kommer SKL att överlämna en första rapport till socialdepartementet där man slår fast att det krävs ett helhetsgrepp som involverar inte bara BUP utan även skolan, elevhälsan, socialtjänsten, primärvården och habiliteringen.

– Tillgängligheten till barnpsykiatrin är beroende av tillgängligheten till andra insatser. Det viktigaste är att få till en första basnivå som kan möta barnen och göra en första utredning så nära barnen som möjligt, säger Ing-Marie Wieselgren.
-Vårt budskap är att man måste se BUP i ett större sammanhang och inte bara titta på specifika insatser, säger Wieselgren.

SKL har kartlagt hur personalsituationen inom BUP ser ut och kommit fram till att det behövs fler läkare och sjuksköterskor. Det behövs också fler psykologer och andra terapeuter som är kunniga inom kognitiv beteendevetenskap.

Men enligt Ing-Marie Wieselgren är det inte säkert att det är ökade resurser och mer personal inom BUP som är lösningen:
– Om man gör rätt sak på rätt instans inom skola, socialtjänst och vård kanske BUP:s resurser räcker.

Sveriges Kommuner och Landsting har sin webbplats på www.skl.se

Läs vår tidigare artikel om den nya vårdgarantin: Unga ska få hjälp av barnpsykiatrin samma dag de söker