Nytt centrum ska förbättra behandlingen av autism och ADHD

I morgon, torsdag, öppnar KIND, Sveriges första kompetenscentrum om kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger bland annat på autism och ADHD.
Centrumet är efterlängtat.
– Det blir en påtaglig skillnad för de som drabbats och deras familjer, säger Ann Kierkegaard, ordförande för Autism och Aspergerföreningen.

Det är Karolinska Institutet som inviger nya Center of Neurodevelopmental Disorder, KIND. Platsen är universitetssjukhuset i Solna.

– Målsättningen är att genom forskning och utbildning ge barn med kognitiva funktionsnedsättningar bättre utredning och behandling i enlighet med det aktuella kunskapsläget, säger centrets ordförande Hans Forssberg, professor vid Karolinska Institutet.

Föreståndaren för KIND, Sven Bölte, berättar att centrumet ska studera vilka orsaker som leder till neurologiska problem, utvärdera behandlingsformer och ta fram principer för medicinska utredningar.
KIND kommer också att satsa på att sprida kunskap om metoder för tidig upptäckt, diagnostik och behandling.

Vidare ska man ta reda på vilka utbildningsbehov som finns hos personal inom vård, skola och socialtjänst.

Ann Kierkegaard, ordförande för Autism och Aspergerföreningen, tror att centrumet kommer att få stor betydelse för drabbade och deras familjer.

– KIND bidrar till att fylla luckan mellan vad vi vet om dessa funktionshinder och vad vi behöver göra, säger Ann Kierkegaard.

Centrumets hemsida finns på www.ki.se/kind