Nytt försök att enas om assistansbedömning

Socialstyrelsen har arbetat fram ett nytt förslag till behovsbedömningsmall till handläggare av personlig assistans. Nästa vecka, den 19 maj, gör man ett nytt försök att få med brukarorganisationerna i arbetet.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick nämligen en rejäl bakläxa på bedömningsinstrumentet från brukarorganisationerna för bara några månader sedan. När Socialstyrelsen presenterade ett förslag som, enligt handikapporganisationerna, var alldeles för integritetskränkande och detaljstyrt, hoppade referensgruppen i ren protest av samarbetet med Socialstyrelsen.

– Vi hade gett klara synpunkter på att de tidigare förslagen innehöll en alldeles för hög detaljgrad. Och när vi sedan fick ett nytt förslag i händerna där de till och med hade höjt detaljgraden på frågorna var det droppen för oss, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG.

Hon satt med i den referensgrupp som i januari hoppade av. Nu ser hon med försiktig optimism fram emot vad Socialstyrelsen kommer presentera den 19 maj.

– Vi har inte fått veta något. Men förhoppningen är att man backat tillbaka långt och att Socialstyrelsen är beredda att lyssna på våra förslag. Vi har ju kommit med förslag tidigare, utan att ha fått någon vidare gehör, så risken finns ju att man blir besviken igen, säger Cecilia Blanck.

Hon är samtidigt positiv och berättar att JAG hoppas på att man kan arbeta fram en bedömningsmall. En bra sådan skulle kunna hjälpa handläggarna i sitt arbete och göra bedömningen i hela landet enhetlig.

Men en viktig förändring som skulle behövas i bedömningsmallen är att grundfrågan utgår ifrån ”när behöver personen INTE assistans”, istället för ”när behöver personen assistans”.

– Man måste ha förståelse för att personer med stort behov behöver assistans även timmar då han eller hon till exempel bara tittar på tv, säger Cecilia Blanck.

Dessutom reagerade hon starkt på att det i det förra förslaget fanns kryssfrågor som öppnade för att handläggarna skulle göra personliga bedömningar av olika behov.

– Det ska inte vara handläggarens jobb att göra en personlig bedömning av behov och ingen ska ju behöva känna att en bedömning kring personlig assistans är en rättegång, säger Cecilia Blanck.

Enligt Helene Wirandi, projektledare på Socialstyrelsen, har alla i referensgruppen tackat ja till mötet.

– Vi tycker att det ska bli väldigt intressant att få höra brukarorganisationernas åsikter på nytt. Det är en hel del som förändrats sedan sist, men det stora problemet är som alltid att få fram en bra mall som ger handläggaren verktygen att ta reda på vilka grundläggande behov individen har. Och då handlar det så klart om frågor om hygien och så vidare. Men det ska ju samtidigt inte vara kränkande. Det är en knivig lagstiftning som vi måste gå efter och det är viktigt att brukarna vet att de här frågorna ställs till alla, säger Helene Wirandi.

Någon offentlig presentation av bedömningsmallen blir det inte denna gång. Förutom den gamla referensgruppen har man nu även bjudit in Veronica Hedenmark, som startade en protestgrupp på Facebook i samband med att referensgruppen hoppade av. Gruppen ”Assistansuppropet” samlade 10 000 anhängare och det gjorde att Socialstyrelsen vill bjuda in initiativtagaren, som annars driver ett eget assistansföretag.

– Det är bra att vi blir inbjudna på nytt, nu är det bara att hoppas på en stor förändring, säger Cecilia Blanck.