Nytt försök hejda förtidspensioneringar bland unga

Regeringen satsar 90 miljoner kronor på att hjälpa unga med aktivitetsersättning att få jobb.
Metoden som ska användas är Supported Employment.

Det blir Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som tillsammans ska sätta igång jobbprojekt för en del av de 28 800 unga som har aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension).

Hur många som berörs framgår inte men projekten får kosta upp till 90 miljoner sammanlagt under 2014-2016.
Pengarna ska även räcka till vetenskapliga utvärderingar, för att öka kunskapen om de långsiktiga efffekterna.

Arbetslöshet bland unga med funktionsnedsättningar har varit en växande problem under många år och trots olika utredningar och satsningar har ökningen fortsatt.

Mellan december 2011 och 2012 ökade antalet unga med aktivitetsersättning från 27 500 till 28 800.

Många av de ungdomar som har aktivitetsersättning får aldrig en chans på arbetsmarknaden och hamnar i ett permanent ekonomiskt och socialt utanförskap.