Nytt högkostnadsskydd kan täcka fler utgifter

Läkemedel, vård och sjukresor får ett gemensamt högkostnadsskydd på sikt. Det föreslår en statlig utredning.
– Utredningen är på rätt spår, men även hjälpmedel bör ingå i skyddet, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden i en kommentar.

Förslaget till nytt högkostnadsskydd överlämnades till regeringen under måndagen. Ett samlat högkostnadsskydd ska förenkla för de som har störst behov av vård. Samtidigt föreslås att avgiftstaket ska höjas i takt med prisbasbeloppet.

Handikappförbunden oroas över kostnadsutvecklingen. Vissa grupper har tvingats prioritera bort behandlingar och läkemedel på grund av allt tuffare privatekonomi.

– De ekonomiska stöden till dessa grupper måste komma ikapp verkligheten, säger Ingrid Burman.