Nytt hopp för de som drabbas av assistanskrisen

Nu växer hoppet om att regeringen stryker spardirektivet till LSS-utredningen.
Lena Hallengren har bjudit in funktionshinderdelegationen till extra möte den 23 april.
– Min gissning är att regeringen då ändrar direktiven, att man backar tillräckligt för att lugna opinionen, säger Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.

Opinionen mot försämringar inom LSS har växt, även inom socialdemokratiska partiet där bland annat Broderskapsrörelsen tagit ton.

– Frustrationen är så stor bland de som drabbats av försämringar inom assistans att det nu nästan är för sent för regeringen för att man ska hejda kritiken före valet. LSS är det som kan stjälpa regeringen i höstens val, säger Mikael Klein.

Trots allt fortsätter funktionshinderrörelsen samtala med regeringen – även om spardirektivet ligger kvar.

– Ja, om Lena Hallengren bjuder in så är det klart att vi kommer, men våra krav kvarstår.

– Att hoppa av LSS-utredningen är också en ständigt aktuell fråga. Ska vi verkligen delta i utredningen? Vi tror ändå att vi gör nytta genom att göra de konsekvensanalyser som utredningen inte gör på egen hand.

Vi blir kvar så länge utredningen fungerar i den bemärkelse att arbete pågår, även om de förslag som diskuteras är helt förkastliga

– Det är också viktigt för oss att följa vad som diskuteras. Om utredningen genomförs utan oss blir det väldigt slutet och det förlorar vi på i längden. Genom att delta har vi också möjlighet att lämna en reservation mot utredningens förslag. Vi blir kvar så länge utredningen fungerar i den bemärkelse att arbete pågår, även om de förslag som diskuteras är helt förkastliga. Vi sitter kvar så länge det inte blir ännu värre.

Funktionshinderrörelsens krav på regeringen kan kort sammanfattas i två punkter.

Ett: Ändra direktivet till LSS-utredningen så att sparkraven tas bort.

Två: Återställ assistansen för alla de som drabbats av försämringar de senaste två åren.

Micke Klein är inte nöjd med de uttalanden som bland annat Stefan Löfven gjort, om att assistans för barn och äldre INTE ska avskaffas.

– När Stefan Löfven säger det klingar det ihåligt, eftersom spardirektivet ligger kvar. Det betyder att om man inte tar bort assistans för barn kommer andra att bli av med assistans, säger Mikael Klein.

Under tisdagen gick en inbjudan ut från Lena Hallengren till ett extra möte med funktionshinderdelegationen den 23 april.

– Troligen kommer Lena Hallengren då att säga att man planerar att ändra direktivet till LSS-utredningen, eller presentera någon annan förändring som innebär att man backar, säger Mikael Klein.

– Regeringen vill för allt i världen förhindra att LSS blir en valfråga.

– Det är svårt att se om vi i funktionshinderrörelsen kommer att bli nöjda. För de som är drabbade har det nu gått så långt att det inte räcker med nya direktiv, säger Mikael Klein.

Funktionshinderdelegationen består av representanter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT). Delegationen träffas fyra gånger per år för ordinarie möten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *