Nyheter

Nytt hopp om stopp för diskriminering


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Hoppet återvänder till handikapprörelsen. Kanske kan det ändå bli en ny diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet.
En majoritet av Riksdagens arbetsmarknadsutskott tog förra veckan ställning för att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering.

Hoppet återvänder till handikapprörelsen. Kanske kan det ändå bli en ny diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet.
En majoritet av Riksdagens arbetsmarknadsutskott tog förra veckan ställning för att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering.

– Äntligen, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
– Nu är det regeringen som måste upp till bevis. Vi förutsätter att man inte avser att förhala frågan ytterligare.

Handikappförbunden vill se ett lagförslag i enlighet med utredningen ”Bortom fagert tal” som presenterades hösten 2010.
Flertalet av de 130 remissinstanserna var positiva till utredningen men fortfarande har regeringen inte tagit något initiativ.

Arbetsmarknadsutskottet i Riksdagen säger nu att regeringen ”skyndsamt ska återkommer med ett lagförslag”.

De borgerliga partierna M, FP, C och KD reserverade sig dock mot beslutet. De tycker att det är bra att regeringen fortsätter att utreda och komplettera beslutsunderlaget.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement