Nytt hopp om stopp för diskriminering

Hoppet återvänder till handikapprörelsen. Kanske kan det ändå bli en ny diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet.
En majoritet av Riksdagens arbetsmarknadsutskott tog förra veckan ställning för att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering.

– Äntligen, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
– Nu är det regeringen som måste upp till bevis. Vi förutsätter att man inte avser att förhala frågan ytterligare.

Handikappförbunden vill se ett lagförslag i enlighet med utredningen ”Bortom fagert tal” som presenterades hösten 2010.
Flertalet av de 130 remissinstanserna var positiva till utredningen men fortfarande har regeringen inte tagit något initiativ.

Arbetsmarknadsutskottet i Riksdagen säger nu att regeringen ”skyndsamt ska återkommer med ett lagförslag”.

De borgerliga partierna M, FP, C och KD reserverade sig dock mot beslutet. De tycker att det är bra att regeringen fortsätter att utreda och komplettera beslutsunderlaget.