Nytt hopp om utökad daglig verksamhet

Socialdemokraterna tänder ett nytt hopp om att daglig verksamhet ska kunna utökas.
– Frågan är väldigt angelägen, sa Lena Hallengren på debatten Vägen till arbete i Almedalen den 2 juli.

RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, har länge stridit för att personkrets 3 ska få rätt till daglig verksamhet enligt lagen LSS. Personkrets 3 omfattar personer med fysiska funktionsnedsättningar.

 

Foto
Agnetha Vikenger, ordförande för RBU.

 

På debatten tog Agnetha Vikenger, RBU:s ordförande, upp frågan på nytt:

– Varje år går unga som tillhör personkrets 3 ut från skolan utan rätt till daglig sysselsättning. De hamnar i en ensamhet som är helt enorm, år ut och år in. Ingenstans gör man något för den här gruppen. Det är ett otroligt svek att man inte har rätt till någon utvecklade sysselsättning. När kommer detta att ändras?

Till skillnad från fjolårets debatter i Almedalen fick RBU denna gång gehör för kravet, om än bara från den socialdemokratiska debattören.

– Vi har inga förslag ännu men detta är en fråga som absolut bör tas upp, sa Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet.