Nytt kontroversiellt fostertest lanseras

Med stöd från statliga Almi lanserar företaget Life Genomics en ny metod för fosterdiagnos som baseras på ett enkelt blodprov redan i tionde veckan.
Samtidigt kritiseras fosterdiagnostik av Svenska Downföreningen.

– Det är en fördom att människor med Downs syndrom har en sämre livskvalitet, säger Maria Hård af Segerstad Lindhoff till tidningen Dagen.

Företaget bakom den nya NIPT-metoden anser att deras lösning är både enklare och säkrare än dagens testmetoder. Dessutom menar man att metoden kan skapa mer jämlik vård:

– Alla oroade mammor skulle kunna erbjudas tester i sina hemlän, säger Mikael Kubista, VD för Life Genomics.

Han betonar att nya NIPT-metoden minskar risken för kvinnor att behöva genomgå fostervattenprov.
– Det kan också leda till omfattande besparingar för sjukvården och samhället, säger Mikael Kubista.

– En styrka med vår metod är inte minst att mammorna redan i tionde veckan med nästan 100-procentig säkerhet kan få beskedet att deras barn är friskt. Föräldrars oro ska man ta på allvar, säger Mikael Kubista.

Metoden bygger på den kinesiske forskaren Dennis Los upptäckter som visade att fostrets DNA förekommer i mammans blod.

Life Genomics sätter nu upp testlaboratorium i landet för att kunna erbjuda sjukhusen och mödravårdscentralerna den nya metoden. Statliga Almi Invest har investerat i företaget i samband med satsningen på testlaboratorier.

Satsningar på tidig fosterdiagnostik är mycket kontroversiell och ifrågasätts av många funktionshinderorganisationer.

Till tidningen Dagen säger Maria Hård af Segerstad Lindhoff, ordförande i Svenska Downföreningen:
– Vi kämpar inte mot fosterdiagnostik, men tycker att det är viktigt att den används på ett positivt sätt.

Mer om det nya fostertestet finns på Life Genomics webbsida.

Läs om Svenska Downföreningens syn på fosterdiagnostik på tidningen Dagens webbplats.