Nytt krav: Nya arbetsplatser ska vara fullt tillgängliga

Arbetsmiljöverkets skärper reglerna för hur arbetsplatser ska utformas. Från och med årsskiftet måste alla nya och ombyggda arbetsplatser kunna ta emot personer med funktionsnedsättning.

– Vi vill att man ska göra rätt från början. Det kan bli väldigt dyrt att ändra en redan byggd arbetsplats, om det alls är möjligt. Vi ser också ett ökat behov av god tillgänglighet på arbetsplatserna när vi har allt fler äldre som arbetar, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler.

 

Kravet på ökad tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning gäller nu alla nybyggda arbetsplatser och vid större ombyggnationer.

Undantag

Lokaler som används för arbete ”där det behövs full funktionsförmåga” är undantagna, enligt Arbetsmiljöverkets pressmeddelande.

När nya arbetsplatser projekteras handlar tillgängligheten till exempel om bredden på dörrarna och att det ska finnas säkra utrymningsvägar.

 

I kraft från januari 2021

De nya föreskrifterna träder i kraft den första januari 2021 och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, inte i eget eller andras hem.