Nytt krig om assistans

Idag har ett häftigt ordkrig utbrutit, om hur allvarligt det är med indragningar av personlig assistans.
Nästan 300 personer får sin assistans indragen varje år – men det tycks inte bekymra ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som betonar att de flesta får andra stöd istället.

Samtidigt släpper organisationen Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, en egen rapport som visar att ”förlorad assistans är förödande för individen”.

I ett annat uttalande säger Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman att ”rättsäkerheten är hotad”.

ISF:s rapport beställdes av den förra regeringen, som ville ha svar på hur de skärpta bedömningarna av assistansbehov har slagit.

I dagens pressmeddelande från ISF framgår dock bara att ”de flesta som får sin assistansersättning indragen beviljas efterföljande år andra stöd från kommunen, främst enligt LSS”.

Istället för att oroa sig för hur det gått för enskilda individer som blivit av med assistans uttrycker ISF oro för kostnaderna.

– Det bör utredas hur ambitionen om delaktighet ska balanseras i förhållande till en ökad kostnadsutveckling, säger Helena Höög, projektledare, enligt pressmeddelandet.

Stil har en helt annan syn än Inspektionen:

– Kommunerna ska fånga upp de som förlorar rätten till statlig assistansersättning, men systemet fungerar inte. I slutändan avgörs människovärdet i den kommunala budgeten. Vi ser en tillbakagång till det som LSS var tänkt att förändra – institutionalisering, vanmakt, förlust av kontroll och mening i sitt eget liv, säger Jonas Franksson, talesperson för Stil.

Stil och många andra organisationer kräver nu än en gång att LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, förtydligas för att återställa lagens ursprungliga intention. Stil vill att grundläggande behov ska beaktas till sin helhet, oavsett karaktär och omfattning.