10 oktober – ny drabbning i kampen om Move & Walk

Region Stockholms plan att avveckla vårdvalet för Move & Walks intensivträning ligger kvar. Sommarens skarpa protester har inte fått gehör. Berörda patienter och anhöriga laddar nu upp för ny demonstration den 10 oktober.

Patienter och familjer tar strid igen

Det är inte första gången som Move & Walks verksamhet med konduktiv pedagogik hotas. Men även denna gång har berörda familjer tagit strid för verksamheten.

– I Region Stockholms beslut står att patientgruppen ska tas om hand i habiliteringen i stället, trots att det riskerar att bli kostnadsdrivande. Timkostnaden för habiliteringens insatser är runt tre gånger så hög som för intensivträning, säger Helene Öberg, en av de drivande i protesterna och tidigare regionråd för Miljöpartiet, och även statssekreterare i regeringen till 2021.

Konduktiv pedagogik hos Move & Walk
Konduktiv pedagogik hos Move & Walk.

– Utan konduktiv pedagogik kommer människor med neurologiska rörelsehinder att få betydligt större omvårdnadsbehov på grund av snabbare försämrade tillstånd och därmed belasta vården, assistansen och olika omsorgsverksamheter väsentligt mer, säger Lars Mullback, filmregissör med egen erfarenhet av konduktiv pedagogik.

Video från protestmöte i juni 2023

I juni 2023 genomförde Stockholmsföreningarna inom RBU, DHR och JAG ett protestmöte mot avvecklingsplanerna.

Här kan du se videon från protesterna, och intervjuer med flera av de politiker som samma eftermiddag skulle ta beslut om ny inriktning för habiliteringen. Vidare finns intervjuer med användare av konduktiv pedagogik och med Move & Walks grundare Eszter Horváth Tóthné.

 

Vad innebär konduktiv pedagogik?

Förespråkarna av konduktiv pedagogik beskriver träningen som ett internationellt etablerat koncept för rörelse och utveckling för människor med neurologiska skador.

”Tron på varje människas förmåga att utvecklas, hur små steg det än kan vara genomsyrar metoden. Målet är ökad funktionalitet och större självständighet. Det skiljer sig från det regionens egen habilitering erbjuder. De arbetar med att upprätthålla eller förbättra förmågor, och erbjuda hjälpmedel”, heter det i ett pressmeddelande.

Konduktiv pedagogik har varit nedläggningshotat tidigare. 2012 lyckades föräldrar och barn att få politikerna att backa från nedläggningsplanerna.

LÄS ÄVEN: RBU, DHR och JAG i gemensam aktion för konduktiv pedagogik

”Jag är mycket orolig”

– Jag hoppas att planerna stoppas, men jag är mycket orolig, sa Eszter Horváth Tóthné, företagets grundare, när Region Stockholms avvecklingsplan blev känd i somras.

Eszter Horváth Tóthné
Eszter Horváth Tóthné tog konduktiv pedagogik till Sverige, och äger Move & Walk tillsammans med sin syster.

Under 25 års tid har barn, och numera även vuxna, med CP-skada haft tillgång till konduktiv pedagogik genom regionens avtal med Move & Walk.

Vänstermajoritet vill dra ned vårdval

Den nya politiska majoriteten i regionen vill dock dra ned på det fria vårdvalet, och har drivit igenom att den konduktiva pedagogiken avvecklas. Istället ska regionens egen habilitering kliva in.

Kritiker menar att regionens egen habilitering inte har förmåga att erbjuda konduktiv pedagogik, eftersom de arbetar enligt en annan inriktning, och inte har anställda med den särskilda akademiska utbildning som krävs. Habilitering är till skillnad från konduktiv pedagogik inte en träning i att utveckla nya förmågor.

”Ta inte bort det som funkar”

Engagerad i protesterna mot avvecklingen är även Helene Öberg. Det var som regionråd (då: landstingsråd) i början av 2010-talet som hon lärde känna konduktiv pedagogik. Nu stöttar hon familjer och verksamhet i kampen mot avvecklingsförslaget.

Helene Öberg. Foto: Linnea Bengtsson
Helene Öberg. Foto: Linnea Bengtsson.

– Jag är inte personligt berörd, men kan verkligen relatera till de starka känslorna. Familjer har äntligen hittat något som funkar, och så vill politiker ta bort det, säger Helene Öberg.

– Jag tror att förslaget måste stoppas. Det är en väldigt ingripande åtgärd att avveckla, säger Helene Öberg.

Partierna som står bakom förslaget

Förslaget till ”omställningsplan för vårdval” för Region Stockholm finns här.

Bakom avvecklingsbeslutet (som finns här) står regionens styrande mittenkoalition bestående av S, C och MP i samarbete med V. Dessa partier har uttalat att de vill se över vårdvalet för att få bättre kontroll över kostnader och jämlikhet i vården.

Enligt Move & Walk uppgår Region Stockholms kostnader för konduktiv pedagogik till knappt 3 miljoner kronor årligen. Förra året hade 124 personer tillgång till konduktiv pedagogik genom vårdvalet. Antalet berörda har länge legat ganska stadigt uppåt 150 personer.

Moderaterna kräver svar

Den 10 oktober besvaras Charlotte Brobergs (M) interpellation av Socialdemokraternas Talla Alkurdi, om varför majoriteten vill avveckla intensivträning.

Hon skriver så här i interpellationen:

”Det finns idag tre vårdgivare som erbjuder stockholmarna denna vård och Moderaterna tycker det vore mycket olyckligt om ideologisk blindhet leder till att vården försämras. Framförallt riskerar det hos patientgruppen uppskattade konceptet konduktiv pedagogik, att helt försvinna. Vi vet att vårdområdet berör en skör målgrupp och att dessa patienter har funnit en god vård med kontinuitet och trygghet hos den vård som erbjudits. Vårdvalet skulle behöva revideras och utvecklas – inte avvecklas med patientens bästa för ögonen.”

KD: Behovet av vård ökar om träningen avvecklas

Désirée Pethrus, (KD), oppositionsregionråd, Region Stockholm, menar gruppen med cp-skador kommer att behöva mer vård, omsorg och assistans om beslutet att avveckla träningen förverkligas.

”Att spara på de mest utsatta går emot alla etiska principer i vården och vi Kristdemokrater motsätter oss därför nedläggningen”, skriver hon i en debattartikel hos Dagens Medicin.

Désirée Pethrus
Désirée Pethrus (KD).

Désirée Pethrus beskriver konduktiv pedagogik som ett viktigt specialpedagogiskt kunskapssystem som utvecklar motoriska, sociala, kognitiva och kommunikativa förmågor. ”Det fokuserar på deltagarens självständighet och ser motoriska eller flerfunktionsnedsättningar som utvecklingsmöjligheter snarare än hinder. Träningen kan innebära skillnaden mellan behov av en eller två assistenter, den kan ge någon förmågan att sträcka ut en arm, eller att kunna resa sig upp i stället för att använda en rullstol.”

Hon berättar om ett besök hos företaget Move & Walk som visade att personer med svåra hjärnskador kan bli mer rörliga genom att interagera med tränare, föräldrar och barn i grupp.

Désirée Pethrus menar vidare att nedläggningens besparing på 3 miljoner kronor är låg i förhållande till hur många barn och familjer som träningen hjälper.

”Vårdval intensiv­träning är inte kostnads­drivande. Träningen går dessutom inte att få via den vanliga habiliteringen. Habiliteringen har andra uppgifter. Där ska man framför allt prova ut hjälpmedel. Träning av barnen hinns inte med och regionen har inte heller anställda med den utbildning inom konduktiv pedagogik som krävs”, skriver Désirée Pethrus.

”Kristdemokraterna är mycket oroade över det nuvarande vänsterstyrets brist på dialog, med utförare, patientföreningar samt berörda patienter och deras föräldrar. Många gånger begränsar samhällets stöd till personer med rörelsehinder deras möjligheter till fysisk aktivitet, trots den välgrundade forskning som tydligt visar att rörelse och fysisk aktivitet är avgörande för hälsan. Samhällets insatser kan mätas genom hur vi tar hand om de mest sårbara bland oss. Det här är heller inte första gången frågan är uppe. Vid tidigare hot om nedläggning 2012 lyssnade man på dem som behöver insatserna och över partigränserna valde man att behålla verksamheten”, skriver Désirée Pethrus.