Nytt larm: Fler slås ut från skolan och blir hemmasittare

Skolan är ett växande problem för många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många skolor är så dåligt anpassade att elever i behov av stöd helt enkelt stannar hemma.
Nu ifrågasätts utvecklingen av sju olika skolor som har fokus på barn med ADHD, Aspergers syndrom och liknande diagnoser.

Är det acceptabelt att vi har hemmasittare? är en av de frågor som ställs när ”Skolnätverket för elever med särskilda behov” anordnar ett seminarium i Stockholm på tisdagen, den 21 maj.

Skolorna i nätverket är alla resursskolor för barn i behov av särskilt stöd. De känner oro för trenden att alla elever ”till varje pris” ska inkluderas i den reguljära utbildningen och att specialgrupper ska bort.

– Alla som arbetar i skolan vet att detta är en omöjlig dröm, alla elever kan inte klara en vanlig skolmiljö, säger Stefan Berg, skolchef på Magelungens MBC-skolor.

– Vi vet inte hur många elever i Stockholm detta handlar om, men uppskattningar tyder på att det rör sig om minst 300. Vi får alarmerande signaler från alla håll i landet om att denna grupp av skolfrånvarande elever ökar.

Krassa budgetskäl är vad som får många kommuner att satsa på ”inkludering”, hävdar nätverket.

– Stockholms kommun har beslutat om en nedskärning i budgeten till verksamheter för elever i behov av särskilt stöd, trots att kommunen har ett överskott på över en miljard kronor. 

– Nedskärningen är ett dråpslag mot de få skolor som enbart vänder sig till elever i behov av särskilt stöd, säger Stefan Berg som ser en liknande tendens i andra kommuner i landet.
– Det blir allt svårare att få extra resurser till barn i behov av särskilt stöd.

För resursskolorna i Stockholm är stadens nedskärning en svår utmaning – samtidigt som de upplever att deras verksamhet är mer angelägen än någonsin.

– Vi arbetar med de barn som helt uppenbarligen, av olika skäl inte har klarat att gå i den reguljära skolan, och som inte har fått den undervisning de har rätt till.

– Vi kan berätta hur elever som går i våra skolor för första gången känner att de har en fungerande skolgång där de tillhör ett sammanhang och kan se framåt på sina studier med förhoppningar och förväntningar, säger Stefan Berg.

Den stora faran just nu, enligt skolnätverket, är att fler kommuner gör som Stockholm och skär ned på budgeten för utsatta elever.

Men det finns ljuspunkter.

– Kommuner som Malmö, Norrköping, Trelleborg och Umeå skapar sociala investeringsfonder så att man kan fortsätta satsa på förebyggande arbete oavsett budgetläge, säger Stefan Berg.

Tisdagens seminarium ”Inkludering eller segrering i dagen skola” anordnas i ABF-huset i Stockholm. Medverkar gör Fredrik Ahlén, fil mag i specialpedagogik, och Peter Friberg, psykolog.