Nytt larm om andning och sondmatning: Uppenbar risk att lagändringen inte hjälper

I sommar ska LSS ändras så att andning och sondmatning blir grundläggande behov vid bedömning av rätten till assistans.
Nu underkänns lagändringen av Funktionsrätt Sverige: Risken är uppenbar att det inte blir några förbättringar.

Analysen görs av Funktionsrätt Sverige i ett svar på regeringens promemoria om att andning och sondmatning ska bedömas som grundläggande behov.

Det räcker inte att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning, anser Funktionsrätt Sverige.

För att lagändringen ska få någon betydelse ”behöver det i lagtext förtydligas att hela insatsen för att tillgodose ett grundläggande behov, måste vara grundande för assistansersättning”, skriver organisationen.

Bara vissa moment räknas

Oron bygger på att Försäkringskassan numera bara räknar med vissa moment vid måltider, hygien, och av- och påklädning. Det leder till att allt fler inte kommer upp i 20 timmars grundläggande behov och därför förlorar assistansersättning. Funktionsrätt Sverige anser att Försäkringskassan därmed bryter mot intentionerna i LSS.

I praktiken innebär remissvaret att Funktionsrätt Sverige helt underkänner lagändringen.

De 41 funktionsrättsförbund som ingår i Funktionsrätt Sverige skriver under rubriken ”Hela insatsen måste räknas som grundläggande”:

”Med promemorians föreslagna lagförändringar ser vi en uppenbar risk att tillämpningen blir densamma som redan nu sker vid bedömningen av grundläggande behov. Även om andning och sondmatning skrivs in i lagtexten, blir det sannolikt bara enstaka moment av de insatserna som kommer räknas i bedömningen av rätten till assistansersättning. Lagtexten måste därför ovillkorligen förstärkas med ett förtydligande om att hela insatsen för att tillgodose ett grundläggande behov, ska räknas med i bedömningen av tidsåtgången för insatsen.”

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *