Nytt larm: Tusentals kan bli av med färdtjänst

Tusentals blinda och synskadade riskerar att bli av med sin färdtjänst. Många kommer att få stora problem att ta sig till arbete, studier eller överhuvudtaget lämna sin bostad.

Det varnar Synskadades Riksförbund efter ett beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen, HDF.

Region avslog färdtjänst

Bakgrunden är att 21-årige Vilmer Bäckman nekats färdtjänsttillstånd av Region Stockholm, trots att han är blind.

Vilmer Bäckman överklagade avslaget till förvaltningsrätten, men fick inget gehör där.

Inget prövningstillstånd

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen nekat Vilmer prövningstillstånd, vilket innebär att frågan inte prövas mer och det tidigare avslaget gäller.

– Domen får orimliga konsekvenser för Vilmer Bäckman och hotar att bli förödande för samtliga landets blinda och synskadade, säger förbundsordföranden Niklas Mattsson, Synskadades Riksförbund.

Tusentals kan drabbas av nya avslag

Det finns tusentals synskadade och blinda som riskerar att bli av med sina färdtjänsttillstånd, hävdar Synskadades Riksförbund som känner till flera liknande avslag.

Förbundet anklagar nu Högsta förvaltningsdomstolen för att ”ge grönt ljus till att neka blinda färdtjänst”.

LÄS MER: FN:s funktionsrättskonventions artikel 20 anger personlig rörlighet som en rättighet.

Historiskt bakslag för funktionsrätten

– En historisk tillbakagång för våra rättigheter, säger Niklas Mattsson som menar att HFD istället skulle ha tagit chansen att stoppa en utveckling som går tvärt emot Sveriges funktionshinderpolitiska mål och allmänt sunt förnuft.

Färdtjänstlagen – Lag 1997:736 om färdtjänst – reglerar tillstånd till färdtjänst för personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

LÄS MER: När färdtjänsten fungerar bra – Chauffören har passageraren i fokus

Så styrs färdtjänsten

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns färdtjänst, men kommunerna överlåter ofta ansvaret regionen, där syncentralerna har en nyckelroll.

Om man nekas färdtjänst så kan man överklaga avslaget till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten. Sista chansen att få rätt är normalt att begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, men genom det aktuella beslutet har den möjligheten nu stängts.

Efter olika sparkampanjer i kommuner och regioner har möjligheterna till färdtjänst på många håll försämrats steg för steg. (Se vårt reportage om Emelie våren 2021, där hon berättar om hur hennes möjligheter att resa har försämrats: Jobbigast är att behöva kämpa för att vara fri som andra.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *