Nytt mål: Halvera arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättning

Under onsdagen lanserade generaldirektör Adriana Lender ett nytt mål för Försäkringskassan.
Halverad arbetslöshet bland unga med funktionsnedsättningar.
– Vi börjar med detta arbete idag, sa Adriana Lender.

Försäkringskassan avslöjade också att man nu börjar ställa krav på sina leverantörer att de ska anställa personer som har funktionsnedsättningar.

Frågan om minskad arbetslöshet handlar om de cirka 26 000 ungdomar i åldern 20-30 år som har aktivitetsersättning istället för jobb på grund av olika funktionsnedsättningar. Eller ”förtidspensionärer”, som är ett vanligt uttryck för samma grupp.

Gruppen har växt kraftigt och arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättningar har bara förvärrats – även när arbetsmarknaden i övrigt har förbättrats.

Under onsdagen samlade Försäkringskassan representanter för regeringen, Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenskt näringsliv för att diskutera hur ungdomarna ska kunna få en chans på arbetsmarknaden.
”För evigt utan arbete” var rubriken på mötet.

Försäkringskassan har länge velat avskaffa aktivitetsersättningen, eftersom man anser att den innebär att unga automatiskt stängs av från arbetsmarknaden.
Under onsdagens hearing förnyade Adriana Lender kravet på att stoppa aktivitetsersättningen.
Man vill istället ha dels ökade insatser på arbetsförmedling, dels en ny sjukersättning för de som har så allvarliga funktionsnedsättningar att de aldrig väntas kunna arbeta.

– Många av ungdomarna har bristfällig utbildning och kommer att behöva mycket stöd och anpassningar. Men det finns också en grupp som har bra utbildning men ändå sorteras bort av arbetsgivarna. Vi kan starta med den lättaste gruppen och se till att arbetsmarknaden öppnas för de som har adekvat utbildning men behöver en del stöd eller anpassningar. Vi kan göra skillnad idag, sa Adriana Lender.

Hon varnade också för de samhällsekonomiska konsekvenserna av att unga med funktionsnedsättningar inte får arbete.
– Det får enorma kostnader om vi inte bryter trenden. Vi har bedömt att de framtida kostnaderna ligger på 76 miljarder kronor för den grupp som fanns år 2007, sa Adriana Lender.

Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, gladde sig åt att ingen klagade över att det skulle saknas pengar att öppna upp arbetslivet.
– Det är inte en fråga om ekonomi utan om värderingar.
Han sa vidare att en av Försäkringskassans prioriterade strategier för de närmaste åren är att ”återupprätta arbetslinjen för funktionshindrade”.

Det första konkreta resultatet av strategin kan ha varit onsdagens åtagande att ”halvera” arbetslösheten bland unga med aktivitetsersättning.

Vad innebär det i praktiken? Antalet unga med aktivitetsersättning är idag cirka 26 000. Enligt Försäkringskassans Stig Orustfjord kan man anta att ungefär hälften av dem, 13 000 unga, kan närma sig arbetsmarknaden.

– Hälften av dessa, eller 5000 till 7000 personer, borde vi under de närmaste fem åren kunna hjälpa ut i arbetslivet, sa Stig Orustfjord.

Att bli bättre på att själva anställa personer med funktionsnedsättningar var ett annat löfte från Försäkringskassan under onsdagens hearing.

Myndigheter och övrig offentlig sektor har ofta anklagats för att vara mycket sämre än privata arbetsgivare när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättningar.

– Vi måste föregå med gott exempel, konstaterade Stig Orustfjord. Om vi på Försäkringskassan skulle ha en procent anställda med funktionsnedsättningar så blir det 120 personer och två procent blir 240 personer.

Stig Orustfjord vände sig mot publiken som till stor del utgjordes av offentlig sektor med något som lät som en utmaning:

– Vem blir bäst på att klara en eller två procent?

Även vid upphandling lovade Försäkringskassan att nu börja ställa krav på sina leverantörer att de ska anställa personer med funktionsnedsättningar. Det är en omsvängning eftersom Försäkringskassan tidigare ansett att man inte kan kräva det vid offentlig upphandling.

På onsdagen fastslog Stig Orustfjord att Försäkringskassan nu börjar ställa krav på att affärspartners ”bereder plats för personer med funktionsnedsättningar” vid rekrytering.