Nyheter

Nytt nederlag för teckenspråk


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Teckenspråkets ställning försvagas med de nya regler för antagning till högskolan som regeringen beslutat. Det hävdar Unga Hörselskadade och Sverige Dövas Riksförbund i en protest idag.

Teckenspråkets ställning försvagas med de nya regler för antagning till högskolan som regeringen beslutat. Det hävdar Unga Hörselskadade och Sverige Dövas Riksförbund i en protest idag.

– De nya reglerna diskriminerar avsiktligt elever som valt att lära sig teckenspråk och som inte kan få meritpoäng för sina ansträngningar, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

Regeringens nya antagningsregler innebär att meritpoäng ges vid studier i moderna språk för att ”det ska löna sig att anstränga sig”.
En ansträngning som dock inte kommer att löna sig, enligt dessa regler, är att studera teckenspråk.

– Meritpoäng kan fås för studier i bland annat samiska, finska, persiska, swahili, somaliska, men inte för teckenspråk. Staten har ett ansvar för att skydda och främja teckenspråket på samma sätt som de nationella minoritetsspråken, skriver Unga Hörselskadade.

– Detta leder till att antalet teckenspråksstuderande minskar markant och i förlängningen också försvagar teckenspråkets ställning i samhället, säger Ragnar Veer, förbundsordförande i Sveriges Dövas Riksförbund.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Fremia
 • Annons för Mini Crosser X