Nytt nederlag för teckenspråk

Teckenspråkets ställning försvagas med de nya regler för antagning till högskolan som regeringen beslutat. Det hävdar Unga Hörselskadade och Sverige Dövas Riksförbund i en protest idag.

– De nya reglerna diskriminerar avsiktligt elever som valt att lära sig teckenspråk och som inte kan få meritpoäng för sina ansträngningar, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

Regeringens nya antagningsregler innebär att meritpoäng ges vid studier i moderna språk för att ”det ska löna sig att anstränga sig”.
En ansträngning som dock inte kommer att löna sig, enligt dessa regler, är att studera teckenspråk.

– Meritpoäng kan fås för studier i bland annat samiska, finska, persiska, swahili, somaliska, men inte för teckenspråk. Staten har ett ansvar för att skydda och främja teckenspråket på samma sätt som de nationella minoritetsspråken, skriver Unga Hörselskadade.

– Detta leder till att antalet teckenspråksstuderande minskar markant och i förlängningen också försvagar teckenspråkets ställning i samhället, säger Ragnar Veer, förbundsordförande i Sveriges Dövas Riksförbund.