Nytt ras för jobben – handikappförbund kräver snabba insatser

Sysselsättningen sjunker brant för personer med funktionsnedsättning. Det säger Handikappförbunden i en kommentar till en rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Enligt SCB är bara 44 procent av personer med nedsatt arbetsförmåga är i arbete. Värst är det för kvinnorna, av dem har bara 39 procent ett jobb. Motsvarande siffra för hela befolkningen är 71 procent för hela befolkningen.

– Regeringen måste vidta en rad jobbfrämjande åtgärder, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden som representerar cirka 400 000 personer inom 38 olika funktionshinderförbund.
– Först och främst bör den lägga en proposition om genomförandet av den så kallade FunkA-utredningens förslag. Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två viktiga delar.

Ingrid Burman vill även att den enskilde får ökad valfrihet och inflytande över de stödinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder.
Arbetsförmedlingens verksamhet behöver styras upp för att säkerställa att satsningarna verkligne når de resultat som riksdagen förväntar, säger hon vidare.

– Styrningen bör stimulera kvalitet, effektivitet och utfall. Arbetsförmedlingens specialkompetens på området bör också öka. Den enskilda handläggaren kan aldrig ha en heltäckande kompetens kring varje funktionsnedsättning, men alla handläggare måste ha enkel tillgång till specialister med fördjupad kunskap om arbetshjälpmedel, anpassningsmöjligheter och andra relevanta insatser, säger Ingrid Burman.

Hon ser mycket allvarligt på den försämrade arbetsmarknaden.
– Vid Arbetskraftsundersökningen, AKU, 2008 var sysselsättningsgraden för nere på 50,0 procent. Enligt SCBs undersökning har den idag sjunkit med ytterligare sex procentenheter – en anmärkningsvärd siffra som går stick i stäv med regeringens uttalade ambitioner, säger Ingrid Burman.