Nytt uppdrag: Bättre skola för elever med funktionsnedsättning

Utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar ska förbättras, lovar utbildningsminister Jan Björklund.
Regeringen utser Jan Sydhoff till nationell samordnare för att stärka kvalitén. Samtidigt satsas 91 miljoner kronor på kvalitetsförbättringar.

Satsningen riktar sig till elever som är döva, hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk.

Enligt regeringen klarar många skolor inte av att ge elever det stöd de har rätt till.

Uppgiften för den nationella samordnare blir att se till att fler elever når målen, men också att de får ökad frihet att välja skola och få stöd i den miljö man valt.

– Skolan måste göra mer för den här gruppen elever, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Jan Sydhoff är idag chef för gymnasieenheten på Skolverket. Det nya jobbet som nationell samordnare tillträder han den 1 maj. Uppdraget ska redovisas i mars 2015.