Nytt uppdrag: Stoppa tvångsåtgärder mot barn och unga

Regeringen tänker se till att tvångsåtgärder mot barn och unga stoppas eller minskas kraftigt inom den psykiatriska vården.

– Målet är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten, och att skapa ett regelverk där tvångsåtgärder mot barn och unga används i minsta möjliga mån, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Regeringen har beslutat att den nationella samordnaren inom psykisk hälsa ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Utgångspunkten är att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder, uppger Gabriel Wikström.

Idag tar lagen om psykiatrisk tvångsvård inte hänsyn till om patienten är ett barn eller en vuxen.

– Barn och unga som tvångsvårdas är en särskilt utsatt grupp och det är viktigt med ett starkt skydd och stöd från samhället. Idag varierar andelen tvångsåtgärder kraftigt mellan landsting och regioner men också mellan flickor och pojkar, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Utredaren får nu i uppdrag att bedöma om tvångsåtgärder bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras. Senast den 31 december 2017 ska översynen vara klart.

 

Fler artiklar om detta ämne