"Oacceptabla" brister i skolundervisning för unga med psykiska problem | HejaOlika

”Oacceptabla” brister i skolundervisning för unga med psykiska problem

mh_ahnborg153_0.jpg

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

Det finns stora brister i skolutbildningen för ungdomar som vårdas på ungdomshem. De flesta av ungdomarna är i behov av särskilt pedagogiskt stöd men tillgången till kvalificerade lärare varierar stort. Oacceptabelt, anser Skolverkets Marie-Hélène Ahnborg.

Det finns stora brister i skolutbildningen för ungdomar som vårdas på ungdomshem. De flesta är i behov av särskilt pedagogiskt stöd men tillgången till kvalificerade lärare varierar stort.

Skillnaderna är oacceptabelt stora, säger Skolverket efter att ha granskat sex särskilda ungdomshem.

Skolverket har granskat sex ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse. Här vårdas unga med allvarlig psykosocial problematik enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det finns flera problem som enligt Skolverket behöver åtgärdas. Utbildningen är till exempel inte tillräckligt anpassad efter enskilda elevers behov. Alla ungdomshem har inte undervisning i alla skolämnen. Omfattningen varierar kraftigt. Vid ett av ungdomshemmen fanns vid inspektionen nästan ingen lärarledd utbildning.

– De stora skillnader som kunnat konstateras mellan de olika hemmen är inte acceptabla. Statens institutionsstyrelse har ett ansvar för att se till att eleverna på de olika hemmen får likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen för utbildningen, skriver Skolverket i sin rapport.

Mer om Skolverkets granskning finns på http://www.skolverket.se/sb/d/1716/a/10266

Publicerad:
2007-11-08

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

STÄNG
Skip to content