Oenig kammarrätt ger pojke dubbelassistans

En 15-årig pojke behöver dubbla assistenter som är vakna och aktivt övervakar hans hälsotillstånd under hela dygnsvilan. Det hade förvaltningsrätten slagit fast.

Försäkringskassan överklagade

Det tyckte dock inte Försäkringskassan, som överklagade, och framförde att det räcker med dubbel assistans i form av enkel assistans samt aktiv tid och väntetid för den tillkommande assistenten.

Nu har Kammarrätten i Stockholm, den 31 januari 2024, mål nummer 1848-23, kommit fram till att pojken har rätt till den aktiva dubbelassistans han ansökt om.

Enligt pojkens ombud behövde assistenterna också vara redo att ingripa och agera utan tid för informationsbyte, analys och instruktioner. Utan hjälp från två aktiva assistenter skulle pojken utsättas för en allvarlig hälsorisk. Pojken behöver syrgas och slemevakuering dygnet runt.

Olika åsikter i kammarrätten

Kammarrätten var dock inte enig. Ett kammarrättsråd ansåg, precis som Försäkringskassan, att pojkens behov kunde tillgodoses genom enkel assistans med aktiv tid och väntetid för den tillkommande assistenten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *