”Ofattbart att många föräldrar måste ta ett så ofantligt stort ansvar” | HejaOlika

”Ofattbart att många föräldrar måste ta ett så ofantligt stort ansvar”

Lina Nordquist

Lina Nordquist, Liberalernas talesperson i social- och sjukvårdspolitiska frågor.

Liberalernas Lina Nordquist kräver att regeringen satsar på anhörigstöd vid funktionsnedsättning

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

Vad ska hända med alla de som lämnas utanför regeringens nya anhörigstrategi? Liberalernas talesperson Lina Nordquist kräver nu svar av socialminister Lena Hallengren.

I en intervju säger hon att anhöriga under 18 år och föräldrar till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning är allra mest utsatta idag.

Liberalerna protesterar mot att Hallengrens förslag till strategi för anhörigfrågor bara ska omfatta äldre – inte personer med funktionsnedsättningar.
– Som det nu ser ut åsidosätts ett mycket stort antal människor i regeringens plan framåt. De riskerar att få fortsätta själva bära sin börda, säger Lina Nordquist som i en interpellation begär svar av Lena Hallengren.

HejaOlika har gjort en kort intervju med Lina Nordquist, som alltså är Liberalernas talesperson i social- och sjukvårdspolitiska frågor.

Med tanke på januariöverenskommelsen, varför planerar regeringen en anhörigstrategi som inte omfattar funktionsnedsättning?

– Januariöverenskommelsen innehåller 73 punkter där många är mycket viktiga för oss liberaler, men i alla andra frågor agerar regeringen på egen hand och vi liberaler på egen hand.
– När det gäller funktionsrätt finns inte frågan om anhörigstrategi med i överenskommelsen. Däremot har vi med den personliga assistansen och ett avsmalnat föräldraansvar.

Vad behöver regeringen göra just nu för att rätta till detta?

– Ta bort åldersgränserna i det strategiska anhörigarbetet!
– Stöd behövs till varje tyngd anhörig, inte minst till alla de personer som vårdar, hjälper eller stödjer unga vuxna med svår psykisk ohälsa, alla familjemedlemmar till människor med lång tids beroendesjukdom, alla föräldrar och syskon till människor med svåra funktionsnedsättningar, och alla närstående till människor som drabbas av svår kronisk sjukdom och under lång tid svävar mellan liv och död.
– Var fjärde anhörig blir idag själv sjuk, och anhörig är helt enkelt ingen ålder.

Vad hoppas du ska bli den konkreta nyttan för anhöriga?

– Anhöriga är det offentligas allra största yrkesgrupp, helt utan avtal, arbetstider eller pension. Det finns mycket vi behöver förbättra. Tre exempel:
– Barn som är anhöriga är osynliga idag. Jag vill att barnen ska få bättre stöd, och då menar jag både syskon och barn till drabbade vuxna.
– Jag vill också att anhöriga ska slippa ”administrationsutmattning” av alla oändliga myndighetskontakter, blanketter och regelverk. Staten ska stötta, inte ställa till det.
– Slutligen vill jag att samhället stärker rådgivningen och hjälpen till anhöriga, både genom en stärkt nationell stödlinje och med hjälp av stöttande socionomer i skola, socialtjänst och sjukvård.

Vilka anhöriga är i allra största behov av bättre stöd?

– Jag tror att anhöriga under 18 år och föräldrar till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning är allra mest utsatta idag. Barnen omfattas inte tillräckligt av stöd och lagstiftning idag, och föräldrarna till barn med stora behov drabbas nästan dubbelt så ofta som andra av så kallad burn-out med utmattning, fysisk svaghet och kognitiva besvär.
– Många föräldrar saknar kontantmarginal och hamnar i ekonomisk kris, och många tar ett ofantligt stort föräldraansvar, långt efter att deras barn blivit vuxna. Det är helt ofattbart att det får vara så år 2019.

När kan vi se resultat av satsningen på en anhörigstrategi?

– Jag hoppas på gradvisa förbättringar från och med nästa sommar, men jag vet också att inget är gratis, så för att se resultat gäller det att driva på, att påminna, att vara tålmodig och aldrig nöja sig.

Publicerad:
2019-10-29

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Lina Nordquist, anhörigstrategi, anhörigstöd, föräldrastöd


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

STÄNG
Skip to content