Ofattbart svek mot en utsatt grupp

Jag förstår att Bengt Eliasson blev chockad över Moderaternas förslag att höja skatten för personer med aktivitets- och sjukersättning.

Jag skrev i mitt förra inlägg här på HejaOlika att det är svårt att vara opolitisk. Jag hoppades i det längsta att Moderaterna skulle backa på detta märkliga förslag. Det är ju knappast mindre pengar LSS-gruppen behöver utan betydligt mer om målet med LSS-lagen om ett liv som andra med goda levnadsvillkor ska kunna uppnås.

Jag vet att Moderaterna ser aktivitets- och sjukersättning som ”bidrag”. Men de skjuter över problemet på sina kamrater i kommunerna när gruppen tvingas söka försörjningsstöd (socialbidrag). Bortsett från att det speglar en tveksam människosyn så är det även tveksamt samhällsekonomiskt.

Den låga inkomsten och förhöjda kostnaden som erbjuds LSS-gruppen strider mot både LSS och mot FN-konventionen

Jag skrev just i mitt inlägg på reclaimlss.org ”att personer som omfattas av LSS aldrig kan uppnå lagens mål om ett liv som andra med goda levnadsvillkor, om de ekonomiska förutsättningarna inte förändras. Gruppens Inkomsten från aktivitets- och sjukersättning tappar ständigt köpkraft. Till exempel har denna inkomst under de senaste 10 åren bara ökat med 11 procent samtidigt som löntagares inkomst ökat med 33 procent! Trots detta föreslår vissa partier att bidragen ska sänkas. Jag hoppas att det beror på att de inte förstår. Att det bara är ett ideologiskt motstånd mot bidrag, då det bara ger en marginell ökning av statskassan.”

Nu fick vi svar här på HejaOlika att Moderaterna gör det med öppna ögon!

Redan nu lever en mycket stor del av LSS-gruppen i fattigdom och är beroende av bidrag från anhöriga eller från kommunernas försörjningsstöd (socialbidrag). Det är ett brott både mot LSS och mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I FN-konventionens artikel 28 ”Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet” heter det att ”konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat, kläder och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor, och ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att trygga och främja att denna rätt förverkligas utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning”.

I min kommentar till konventionens artikel skrev jag här på HejaOlika i ”Funktionsrättskonventionen – en orientering” så här:

”Artikel 28 (i FN-konventionen) är betydligt mer omfattande än i LSS. Är således ett bra komplement! Bland annat tar den tydligare upp kravet att även personer med funktionsnedsättning har rätt till en god ekonomi och inte skall behöva leva i fattigdom. Den kommenterar speciellt att merkostnader på grund av funktionsnedsättning inte är acceptabelt. Den tar också tydligare upp att personerna har rätt till social trygghet samt rätt till samhällets stöd. Det vill säga mycket av det vi just nu har problem med i myndigheters tolkning av LSS!”

Den låga inkomsten och förhöjda kostnaden som erbjuds LSS-gruppen strider mot både LSS och mot FN-konventionen! I stället för att åtgärda dessa problem föreslår Moderaterna att ytterligare öka skatten för LSS gruppen.

Det är för mig ofattbart att Moderaterna väljer att inte följa lagen och att strunta i FN-konventionen. Ett parti som för mig står just för lag och ordning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *