Offensiv för nya barnvaccin

Nu kommer nya vacciner som väntas få stor betydelse för svenska barns hälsa. Det handlar inte bara om nya vacciner mot livmoderhalscancer utan även mot barndiarré, öroninflammationer och på sikt diabetes och fler cancerformer.

Men blir de nya barnvaccinerna att bli tillgängliga för alla barn?
– Vi hoppas på den svenska modellen med fortsatt offentlig finansiering av allmänna vaccinationsprogram. Det gör att barnen mår bra och att vi kan utrota sjukdomar, säger Kenneth Forssell, vd för Glaxosmithkline i Sverige.
Dialog och samarbete med politiker och myndigheter står högt på agendan när Glaxosmithkline nu är på väg att lansera en rad nya vacciner för barn.

Vaccinmarknaden är fortfarande liten jämfört med övriga läkemedel, mindre än två procent av den totala läkemedelsmarknaden. Men läkemedelsföretag har en mängd nya vacciner på gång.
– Vi ser stora möjligheter att förebygga sjukdomar med nya vacciner, det är enkelt att visa hur värdefulla nya vacciner är och därför tror vi att marknaden kommer att växa kraftigt, säger Kenneth Forssell.
Tidigare har läkemedelsföretagens intresse för vaccin varit svagt. Produk­tionen är tidsödande och svår jämfört med piller. Men intresset för att förebygga sjukdomar har växt. Nu ligger jättarna i startgroparna för en  expansion på vaccinområdet. Störst är Glaxo­smith­kline med drygt halva marknaden. Andra leverantörer är Novartis, Sanofi, Wyeth och Astrazeneca.

Vem ska betala för de nya vaccinerna?
– Vi vill ha en statlig finansiering och att de nya vaccinerna ska ingå i den stora läkemedelsbudgeten. Men då måste vi planera i god tid. Under det senaste åren har vi haft en dialog med socialstyrelsen och andra myndigheter för att få ett bra samarbete.

Tror du att staten har råd?
– Samhället kan använda de besparingar som kommer när patenten på gamla läkemedel går ut, och ersätts av billigare generika, för att finansiera de nya vaccinerna och läkemedlen.
Men ni vill också sälja mer till privata konsumenter utan subventioner?
– Ja, det stämmer. Ett exempel är de nya vaccinerna mot livmoderhalscancer där flickor 10–12 år troligen kommer att få detta kostnadsfritt genom vaccinationsprogram, medan flickor på 13–17 år får en 50-procentig subvention genom högkostnadsskyddet och de som är äldre än 17 år måste betala hela kostnaden själva, säger Kenneth Forssell.
På marknaden finns idag vaccinet Gardasil från Sanofi och snart lansera Glaxo sin produkt Cervarix.

Ett annat aktuellt vaccin är Rotarix, som skyddar barn mot diarrésjukdomar. Även detta hoppas Kenneth Forssell ska bli en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Men kanske blir det bara en subvention genom högkostnadsskyddet eller så får föräldrarna betala själva.
Lika osäkra är utsikterna när det gäller ett nytt vaccin mot pneumokocker, för skydd mot öroninflammationer.
Omdiskuterade är även nya vaccin mot Hepatit-B, som inte ges allmänt till svenska barn trots att WHO har rekommenderat detta.
Att det inte är självklart att nya barnvacciner tas med i allmänna vaccinationsprogram framgår av att vattkoppvaccinet fortfarande, efter tio år på marknaden, inte ingår programmet.

Vilka kostnader handlar det om?
– Det blir en flerdubbling av kostnaderna om de nya vaccinerna tas med i allmänna vaccinationsprogram, en ökning från strax över 100 miljoner per år upp till en halv miljard kronor. Det måste därför planeras i god tid.
Det kan bli ännu dyrare, på sikt kanske mer än 100 gånger dyrare för staten om medborgarna ska erbjudas allt skydd som de nya vaccinerna möjliggör. De nya vaccinen är jämförelsevis dyra – idag kostar vaccinet mot livmoderhalscancer mellan 3 000 och 4 000 kronor. Vaccinet Rotarix ligger på 1 000 kronor.

Effektiva vacciner är dock ofta en mycket lönsam investering. Vaccinerna mot livmoderhalscancer väntas rädda 100-tals svenska kvinnors liv varje år.
– I det långa loppet sparar prevention mycket pengar. Det har vi bevisat med de barnvacciner som finns sedan länge, säger Kenneth Forssell.
Men finansieringen är ännu en olöst fråga. Även om Kenneth Forssell tror på den svenska modellen med offentlig finansiering räknar han med att den icke subventionerade privata marknaden får ökad betydelse.
– Jag tror inte det offentliga får råd med ett vaccinationsprogram som är 100 gånger så stort som idag. En del måste finansieras privat eller genom nya försäkringar.

Ser du några risker med tillkomsten av många nya vacciner?
– Jag tycker att de nya vaccinerna är ett stort glädjebudskap. Att förebygga sjukdomar är positivt för alla. Vi är mycket noga med att studera eventuella biverkningar. Hur vi än vänder och vrider på frågan så ser utvecklingen lysande ut, säger Kenneth Forssell.