Offentliga arbetsgivare pekas ut som dåliga exempel

– Det är rent ut sagt skämmigt att offentliga arbetsgivare anställer så få personer med funktionsnedsättningar!
Stat och kommuner stämplades som dåliga exempel när Samhall höll seminarium i veckan.

– Vi som är offentliga arbetsgivare måste föregå med mycket bättre exempel än vi gör idag, sa Henrietta Stein, chef för avdelningen för rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Samhalls nya vd Monica Lingegård följde upp kritiken med att efterlysa ett större intresse från statliga bolag.

– Vi har alla ett ansvar. Man borde åtmistone kunna förvänta sig att alla statliga bolag i någon form köper våra tjänster. Ska jag vara snäll får jag hoppas att det beror på att vi inte hunnit vara där och berätta vad vi kan göra. Men jag tror inte att det är förklaringen, sa Monica Lingegård.

Kommunerna pekades också ut som dåliga förebilder, men fick en något mildare kritik:
– När det gäller kommunerna kanske man ska vara snäll och säga att den offentliga upphandlingen inte gör det helt enkelt, sa Monica Lingegård.

För Monica Lingegård var seminariet det första offentliga framträdande som chef för Samhall. Hon lade stor vikt vid att lyfta fram att Samhall bedriver en lönsam verksamhet och har nöjda kunder.
– Våra kunder köper inte våra tjänster för att vara snälla utan för att de ser en nytta med det. För Samhall är lönsamma affärer inte hot utan en förutsättning, betonade Monica Lingegård.

Trots Samhalls framgångar upplever bolaget ett motstånd, särskilt från offentlig sektor.
– Min uppmaning till alla som sitter på kommunala och statliga verksamhet är att köpa våra tjänster, vi har oerhört nöjda kunder, sa Monica Lingegård.

Samhalls kommunikationschef Lars Lööw påpekade, i en paneldebatt, att små privata företag är mycket bättre förebilder än offentliga arbetsgivare.
– De medarbetare som går vidare från Samhall har mycket lättare att få anställning hos små företag än i offentlig sektor, sa Lars Lööw.

Ungefär en tredjedel av Samhalls tjänsteaffärer görs med offentlig sektor. Det handlar bland annat om städning, fastighetsservice och äldreservice. Tjänsteaffärerna sysselsätter totalt cirka 8000 medarbetare inom Samhall.