Ojämn kamp för vaccin till glömda riskgrupper inom LSS och assistans

Folkhälsomyndigheten har fortfarande inte lyft upp personer inom LSS-insatser och personlig assistans i prioriteringen för covid-19-vaccin.
Det har däremot vissa regioner gjort. I Kalmar län prioriteras assistansanvändare, assistenter och vuxna inom LSS-boende lika högt som äldre i särskilt boende.

– Jättebra att Kalmar har gjort denna prioritering, men detta måste vara lika över hela landet, säger Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL.

Tyst från Folkhälsomyndigheten

Från Folkhälsomyndighetens sida är det fortfarande tyst angående prioriteringen av riskgrupper inom LSS och assistans. HejaOlika har sökt kontakt med myndigheten utan framgång.

Enligt Folkhälsomyndighetens webbsida är prioriterade grupper i första fasen äldre på särskilda boenden eller med hemtjänst, personal inom äldreomsorg samt hushållskontakter.

”Arbetet med att tydligt precisera de grupper som kommer att erbjudas vaccination i nästa steg pågår”, skriver myndigheten.

Region Kalmar går före

Samtidigt har alltså Region Kalmar gjort klart att LSS-boenden och assistans omfattas av den allra första fasen. Regionens webbsida anger följande grupper i första fasen:
Personer i särskilt boende
Personer i bostad med särskild service för vuxna – LSS
Personer med personlig assistans
Personer i ordinärt boende med hemtjänst och/eller hemsjukvård
Hushållskontakter till personer i ovan grupper
Personal inom ovan verksamheter

Region Kalmars vaccinationssamordnare Marie Ragnarsson säger att man följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, trots att myndigheten alltså fortfarande inte gett något sådant besked:

– Vi börjar med personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans eller har hemtjänst. Det är enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och kommunerna är nyckelpersoner i vaccinationerna mot den här gruppen. Utifrån den första leveransen av vaccin kommer vi att kunna vaccinera drygt 200 personer, säger Marie Ragnarsson.

Assistans passar inte in

För de funktionsrättsorganisationer som slagits för skyddsutrustning, testning och nu även vaccin tycks kampen aldrig ta slut.

– Vi glömdes bort när det gäller skyddsutrustning och testning. Därför har vi varit väldigt ”på” för att bli bland de första att få vaccin, men det verkar som att vi blivit bortglömda igen. Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten, och Folkhälsomyndigheten svarar inte ens, säger Jessica Smaaland, STIL.

– På något sätt faller vi mellan stolarna, eftersom personlig assistans inte passar in i de vanliga facken vård och omsorg, säger Jessica Smaaland, som menar att bristande kunskap om personlig assistans kan vara en förklaring.

 

Fler artiklar om detta ämne