Okänt stöd kan ge fler jobb

Hur ska arbetsgivare lockas att anställa fler personer som har funktionsnedsättningar?
Mer riskkapital till sociala företag och ökade lönebidrag är två tunga ekonomiska förslag.
Enklare, men kanske ännu mer effektivt, vore att öka satsningen på personliga biträden.

– Stöd till personligt biträde är i princip okänt men är en av de bästa stödformerna om den används rätt, säger Stefan Lahti, vd för Misa.
Misa är ett företag som har bred erfarenhet av att hitta jobb som passar personer med olika funktionsnedsättningar.

Arbetsgivare behöver få uppbackning i många sammanhang påpekar Stefan Lahti. Det kan till exempel behövas stöd i svåra samtal, missförstånd kan annars uppstå och små problem kan bli stora.

– Arbetsgivare kan behöva hjälp med att se lösningar av någon som känner den anställde samt har kompetens om funktionsnedsättningar, säger Stefan Lahti.

Stöd till personligt biträde är en utmärkt stödform menar Stefan Lahti som dock har en reservation:
– Arbetsförmedlingen bör uppmuntra arbetsgivaren att använda ”pengen” till att ta in extern hjälp istället för att använda det som enbart en ”mutpeng” vid sidan av exempelvis lönebidrag, säger Stefan Lahti.

Arbetsförmedlingen måste förbättra relationerna med arbetsgivare och ”inte lämna dem i sticket”, påpekar Lennart Jönsson, grundare av Misa och nu även i ledningen för Left is Right.

– Många arbetsgivare är besvikna. Det räcker inte att lämna sitt visitkort hos arbetsgivaren och be dem ringa vid behov. Genom löpande bra samverkan skapas förtroende på sikt, säger Lennart Jönsson.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström menar att regeringen redan har gjort mycket för att underlätta för anställningar:
– Vi har genomfört en rad reformer för att göra det möjligt för företag att anställa. Det rör sig om lönebidrag, anställningsstöd och nystartsjobb, säger Hillevi Engström.

Hon tror också att det kommer att bli allt vanligare att arbetsgivare tar socialt ansvar och därför väljer att anställa fler personer med funktionsnedsättning.

Men det finns också förslag om att uttryckligen kräva ett sådant socialt ansvar när offentlig sektor gör upphandlingar.
– Vi anser att krav kan ställas på leverantörer att visa hur de arbetar med mångfald när det gäller personer med funktionsnedsättning, säger Penilla Gunther, Kristdemokraterna.

Socialdemokraternas Ylva Johansson tror att vägen till fler jobb går genom kunskap och attitydpåverkan.
– Kunniga handläggare och handledare från Arbetsförmedlingen med erfarenhet och engagemang för personer med funktionshinder kan göra mycket för att skapa jobbmöjligheter. Men då måste det finnas resurser och kompetens som gör att man kan arbeta målmedvetet med detta. Subventionerade anställningar och tillgång till hjälpmedel är naturligtvis också viktigt, säger Ylva Johansson.

Vad tycker då arbetsgivarna själva behövs för att stimulera till fler anställningar?

SKL:s ordförande Anders Knape efterlyser stöd i form av hjälpmedel, ledsagning och utbildning, så att chefer kan möjliggöra en plats i arbetsgruppen för en person med funktionsnedsättning.
– Det underlättar om man som arbetsgivare slipper leta eller hänvisas till olika aktörer och myndigheter för att få hjälp. Samordningen är viktig, säger Anders Knape.

Organisationen Svenskt näringsliv anser att företagsklimatet i allmänhet är det allra viktigaste, i kombination med lägre anställningskostnader och minskat regelkrångel.
– De subventionerade anställningsformerna måste bli lättare att använda, säger Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt näringsliv.

Ett enklare och tydligare stöd är också vad Handikappförbunden vill se.
– Ett telefonnummer att ringa för att få råd och stöd, inte bara vid anställningstillfället utan även fortsättningsvis, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.