Oklart om synskadades valhemlighet kan skyddas 2026

Äntligen tillsätter regeringen en utredning som kan stärka valhemligheten för alla väljare, inte minst för personer med synnedsättning.
– När valsedelsystemet nu ska utvärderas är det särskilt viktigt att stärka valhemligheten, säger Malin Danielsson (L), ledamot i konstitutionsutskottet.

En lösning stoppades 2022

Behovet av att stärka valhemligheten för personer med bland annat synnedsättning har varit känt länge.

Samma regering som nu tillsatt en utredning stoppade år 2022 Valmyndighetens arbete med en lösning.

När kan en förändring då ske?
– Utredningen ska vara klar 15 september 2025. Det är för tidigt att säga om det kommer bli några förändringar inför valet 2026, det beror på vad utredningen föreslår, säger Malin Danielsson.

Vilken betydelse kan utredningen få?
– Utredning ska göra en utvärdering av befintligt system och har även i uppdrag att titta på om gemensamma valsedlar kan vara en möjlighet. Genom att funktionshinderperspektivet är med redan från början är min förhoppning att ett eventuellt nytt system värnar och stärker valhemligheten för alla väljare, inte minst för personer med synnedsättning, säger Malin Danielsson.

Omöjligt att personrösta hemligt

På Synskadades Riksförbund menar man att det med dagens system är omöjligt att personrösta med bevarad valhemlighet.

– Nu måste kommittén komma med konkreta förslag på hur den grundlagsskyddade valhemligheten ska bli verklighet även för oss med synskador, säger Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades Riksförbund.

Niklas Mattsson, Synskadades riksförbund
Niklas Mattsson, Synskadades riksförbund.

Förbundet har kritiserat att 2022 avbröt ett projekt hos Valmyndigheten som skulle underlätta för synskadade att rösta med bevarad valhemlighet. Arbetet med att utveckla särskilda hjälpmedel för synskadade avbröts då.

– Från början var tanken att lösningar skulle kunna testas vid EU-valet men så blir det alltså inte. Nu hoppas vi att vi åtminstone i nästa riksdagsval kan rösta på samma villkor som de som ser, säger Niklas Mattsson.

Riksdagen krävde förändring redan 2016

Redan för åtta år sedan, 2016, gjorde riksdagen ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen, om att senast till valet 2022 ta fram en lösning som skulle fungera för väljare med synnedsättningar. Detta har alltså ännu inte förverkligats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *