Om vi ska lyckas måste vi ha eldsjälar både inom kommunen och utanför

– För att verksamheten ska bli bra behöver man eldsjälar både inne i organisationen och utanför, och det har vi.
Så förklarar Christian Eberstein (KD), nytt kommunalråd i Lerum, att kommunen uppmärksammas för ambitionerna inom LSS.

 

– Det är en förmån att ha eldsjälar som vill det bästa. Det gör att man får människor som är vakna för de behov som finns och det man själv inte uppmärksammar.

– Att vi i kommunen har drivkraften att jobba proaktivt vill jag tillskriva Christian Sandgren, som är verksamhetschef för funktionsstöd, och hans personal och FUB-föreningen i Lerum, säger kommunalrådet.

De externa eldsjälarna finns hos FUB.

– Vi har haft bra samtal med dem om hur vi ska komma igång med granskning av LSS-boenden. Vi vill följa upp på ett tydligt sätt vad vi har upphandlat, och om det uppfylls. Om inte, hur kan vi se till att förbättra? Att ha en dialog mellan alla parter är jätteviktigt. Vi behöver ”checks and balances”. Dels de som är brukare av verksamheten, dels vi som kommun, utförare eller funktionsrättsförening. Om alla påverkar och är öppna för varandra kan man hjälpa åt att upptäcka brister.

Lerums kommun gör denna kvalitetssatsning samtidigt som det ringer varningsklockor om brister inom LSS-verksamheter hos kommuner runt om i landet.

Christian menar att det handlar om prioriteringar.

– Invånare som har en väl fungerande vardag ska förvänta sig ganska lite av kommunen. Då ska jag inte kräva, utan snarare ska det handla om vad jag kan ge. Om jag däremot har begränsningar i vardagen som gör att jag, till exempel, inte kan jobba, då handlar det om vad vi som kommun kan ge.

Han påminner om att omsorgen inte kan effektiviseras på samma sätt som industrin, och därför måste få kosta mer.

– Industrin gör enorma effektiviseringar men inom omsorg är en timme fortfarande en timme. Det måste få kosta mer. Samtidigt är resurserna inte oändliga. Det måste alltid göras en avvägning, vilka resurser ska man lägga? Det handlar inte bara om resurser utan lika mycket om en kulturell resa, min inställning som medarbetare. Det handlar också om samverkan med föreningslivet och att vara lyhörd för föräldrar och enskilda.

– Ekonomin för kommunerna kommer att bli jättejobbig. Som politiker kommer vi att utsättas för mycket mer tryck från grupper som vill ha resurser. Vi måste ha förmåga att våga säga att nej, ”det här är inte lika prioriterat som det här, vi måste värna den här gruppen”. Det är därför det är viktigt att redan nu fundera på vad som är kärn-välfärden, vad som är viktigast. I Lerum har vi till exempel ett projekt som heter Växtrum, där vi gör små trädgårdar, kanske har vi inte utrymme för sådana projekt.

 

Christian Eberstein. Foto: Linnea Bengtsson
Christian Eberstein. Foto: Linnea Bengtsson

 

Vad är det då som gör att Lerum sticker ut positivt jämfört med andra kommuner, enligt kommunalrådet?
– Vi har ett arbete som syftar till att alla LSS-boende ska ha en bra kvalitet oavsett om det är i kommunens regi eller med externa entreprenörer. Vi kan inte bara granska oss själva, utan även våra utförare. Kanske inte den gamla klassiska revisionen utan mer en dialog; hur är det här och hur kan man förändra? Så att man hela tiden är proaktiv mot utförarna.

– Fördelen med att det finns privata utförare är att konkurrensen blir tydligare, och att man utmanas av andra människor som har idéer och visioner. Många som startar den typen av företag har en vision, ett driv att göra bättre utifrån att man har egna erfarenheter.

Vad har gjort detta till hjärtefrågor för dig?
– Jag funderar mycket på vem är välfärden till för. Det jag kallar kärn-välfärd handlar om att man måste titta på vem som har störst behov och vad ska man göra som kommun. Då ser man att det finns särskilt utsatta grupper. Var ska vi lägga resurserna? Ja, det är på de som behöver dem mest. Personer med LSS-insatser är en sådan grupp.

Han arbetar halvtid som kommunalråd, parallellt med att vara företagsanalytiker på Nordea.

– Jag hoppas att det är en bra kombination. Pluset är att jag har andra perspektiv, minuset är att jag inte har jobbat i den här typen av verksamheter.

Hur kommer då ekonomen i kommunalrådet att påverka kommunens LSS-politik?
– Vi har alla gemensamt valt att bidra till samhället, och då är det ett ansvar för oss att inte lägga resurser på fel saker. Vi ska vara försiktiga med pengarna, och vi ska prioritera kärn-välfärden. Allt kan förbättras. Det finns ingen magi, men frågan är om man betalar för mycket för något.

Besparingar görs ofta på ett oklokt sätt, besparingar på ett område ökar kostnaderna på andra?
– Vi snålar inte på LSS-området. Tror att vi satsar resurserna på rätt saker, men man kan säkert göra förbättringar.

Assistans, gör man rätt där då?
– För mitt parti är det en extremt viktig fråga, där vi öppnat ett utskottsinitiativ och är väldigt aktiva.

Hur har det fungerat i Lerum med assistansen när Försäkringskassan dragit ned?
– Vi har inte fått en ökning av ansökningar avseende personlig assistans. Detta gäller både barn och vuxna.

 

Christian Eberstein. Foto: Linnea Bengtsson
Christian Eberstein. Foto: Linnea Bengtsson

 

Förra mandatperioden leddes Lerum av ett S-L-C-MP-styre. Nu har man en klassisk allians med egen majoritet.

Har ni några stridsfrågor inom LSS?
– Nej, det finns inga politiska konflikter. Vi får se när nästa upphandling av boenden kommer. Samtidigt är vi pragmatiska, det handlar inte om att privatisera så mycket som möjligt, utan den som gör det bäst ska göra det.

Vilket parti är mest drivande för en bra LSS-politik i Lerum?
– Min uppfattning är att vi har en konsensus, att vi driver det tillsammans. Vi har den förmånliga ekonomiska situationen att vi inte har behövt genomföra några sparprogram, däremot tittar vi på effektiviseringar, till exempel inom lokaler.

Om folk ringer och klagar över Lerum, vad brukar det då handla om?
– Det kan vara enskilda boenden där man säger att det inte fungerar som det ska. Det arbete som pågår nu gör att vi kommer att kunna hantera den typen av klagomål redan idag. Förhoppningsvis kan vi svara att vi redan har uppmärksammat bristen och jobbar med att åtgärda den.

Några saker du är självkritisk över?
– Standarden på en del av våra boenden behöver förbättras och det är vi på gång att åtgärda.

– Den andra frågan är praoplatser för våra gymnasiesärelever. Vi hade ett extra arbetsutskottsmöte om den frågan i slutet av förra mandatperioden. Jag vet ännu inte vilka åtgärder som kommer, men jag ser fram emot att det ska hända saker.

– Det är jätteviktigt att man ska kunna nå den potential men har, det kan innebär att man kan sköta ett eget arbete själv, kan man så måste det vara vår plikt att se till att man hamnar i meningsfull sysselsättning.

Här, liksom på andra områden, hänger resultat mycket på bra chefer och eldsjälar.

Har Lerum månne fler eldsjälar än andra kommuner?

– Det kanske är så! säger Christian Eberstein. Det kanske vi inte kan mäta i pengar, men genom att arbetet drivs framåt.

 

Fler artiklar om detta ämne

[elementor-template id=”22699″]

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *