Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Ombudsman nytt vapen mot försämringar inom LSS

"Min motion är en direkt konsekvens av nedskärningarna"
David Lega hoppas att Göteborg snabbt kan besluta om att inrätta en funktionshindersombudsman.
David Lega hoppas att Göteborg snabbt kan besluta om att inrätta en funktionshindersombudsman.

Annonser

Annons för boken När du ler stannar tiden.

 

Annonser

Annons för Humana
Annons för Igne.
Annons för Etac.
Annons för boken När du ler stannar tiden.

 

Annons för durewall.se
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för boken June Folkhögskola

 

David Lega vill inrätta en ombudsman för att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras familjer i Göteborgs kommun.

- Min motion är en direkt konsekvens av det lidande så många personer åsamkas genom den senaste tidens nedskärningar inom LSS, säger David Lega som är oppositionsråd för KD i Göteborg.

Funktionshindersombudsman finns redan inrättad i Stockholm, och finns eller är på gång även i andra kommuner.

- Vi har sett att det här har fungerat bra i Stockholm och vi behöver ha en förbättring även i Göteborg. Jag hoppas på de andra partiernas stöd i den här frågan, även från socialdemokraterna, säger David Lega.

Om han får gehör för sin motion kommer funktionshindersombudsmannen att aktiva bevaka intressena för personer med funktionsnedsättningar på lokal nivå.

En annan uppgift är att omvärldsbevaka och hjälpa till med den kunskap som behöver förstärkas i Göteborgs politiska nämnder.

Ombudsmannens roll är rådgivande, han eller hon ska alltså inte handlägga några enskilda ärenden.

David Lega hoppas att ombudsmannen kan bli en viktig stödresurs inte minst när det gäller frågor om LSS-stöd som personlig assistans.

- LSS-diskussionen är otroligt viktig, men vi får inte stanna där. Som politiker kan jag inte göra allt på en och samma gång, men genom små steg tror jag att vi kan förbättra situationen. En funktionshindersombudsman kan agera stödresurs i just LSS-relaterade frågor.

Kommentarer

God idé! Visste inte att…

God idé! Visste inte att denna funktion finns i vissa kommuner. Hoppas att en ombudsman kan göra nytta.

Helena
Borde finnas

En ombudsman borde finnas i alla kommuner och som kan vara rådgivande även i andra frågor som t ex indragna ersättningar från Försäkringskassan och problem med Överförmyndarnämnder. Anhörigas insatser räcker inte alltid till. Hoppas på fler ombudsmän!

Marie Nilsson
Borde finnas en fristående…

Borde finnas en fristående ombudsman för samtliga myndigheter som hanterar funktionshinderfrågor! Ombudsmannen ska inte vara kopplad till någon av de myndigheter som fattar beslut som rör enskilda personer med funktionsnedsättning. Som det är nu ska den myndighet som fattat beslutet också hjälpa till med överklagandet!

Birgitta Fredriksson

Gäst
Annonser
Annons för Humana
Annons för Etac.
Annons för boken När du ler stannar tiden.

 

Annons för durewall.se

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se