”Omöjligt” snabbstarta nya regler för sjuk- och aktivitetsersättning 2022

Det är omöjligt att redan till sommaren 2022 införa mer generösa regler för sjukersättning och aktivitetsersättning. Handläggningstiderna skulle bli extremt långa.
Det säger Försäkringskassan i ett remissvar till regeringen.

Försäkringskassan vill senarelägga och dela upp införandet

Istället föreslår man att införandet delas upp i två steg. De nya reglerna för äldre skulle i så fall kunna införas 1 september 2022. Införandet av det nya arbetsmarknadsbegreppet behöver vänta till 1 mars 2023.

Bakgrunden är att Försäkringskassan inte anser att man hinner rekrytera och utbilda personal för att hantera alla nya ansökningar som väntas när de nya reglerna införs.

Stor ökning väntas när reglerna införs

Förslagen väntas leda till att nybeviljandet ökar med 5700 personer per år.

Dessutom hinner man inte få fram det kunskapsmaterial som behövs för att bedöma de nya ansökningarna.

För att genomföra förslagen om arbete, studier, uppdrag med mera under tid med ersättning krävs även ”omfattande utveckling av it-system”, vilket innebär att denna del måste senareläggas ytterligare. Det behövs 18 månader från beslut i riksdagen, anser Försäkringskassan.

Föreslogs av Samuel Engblom i somras

Förslagen finns i utredningen ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet” (SOU 2021:69) som utredaren Samuel Engblom i somras överlämnades till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I november meddelade Ardalan Shekarabi att regeringen ville införa de viktigaste förslagen redan till sommaren 2022, om ett drygt halvår. En promemoria om detta sändes ut från regeringen och den 22 december gick remisstiden ut.

Förslagen tas emot positivt

Det står klart att de flesta gör tummen upp för enklare och mer generösa regler för sjukersättning och aktivitetsersättning.

Men även om de flesta är överens om att snabba förbättringar behövs kan det alltså bli svårt att genomföra dem redan sommaren 2022. Försäkringskassan anser det i alla fall vara omöjligt.

En kommentar

  1. Det står att ”Dessutom hinner man inte få fram det kunskapsmaterial som behövs för att bedöma de nya ansökningarna” när det gäller nya ansökningar för sjukersättning. Kanske dags att F-kassan börjar lita på vad läkarna bedömer. Det är inte F-kassans arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *