Nyheter

Omstridd diskrimineringslag antogs av riksdagen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Idag fattade riksdagen beslut om ny diskrimineringslag som förbjuder bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2015.

Idag fattade riksdagen beslut om ny diskrimineringslag som förbjuder bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2015.

Lagförslaget har varit mycket omstritt, men riksdagen godkände större delen av regeringens förslag, med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.

  

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG