Nyheter

Omstridda åtgärder mot fusk införs redan nästa sommar


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringen kör över de brukare, organisationer och anordnare som har protesterat. Den 1 juli 2013 införs de nya tuffa åtgärderna mot assistansfusk, om regeringen får igenom budgetpropositionen där förslagen ingår.

– I den här propositionen ger vi Försäkringskassan bättre kontrollmöjligheter för att minimera fusk och överutnyttjande, för att assistansreformen även i fortsättningen kan komma dem till del som har behov av assistans, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister i ett uttalande på regeringens webbsida.

– På senare tid har vi sett att det förekommer en hel del fusk och kontrollmöjligheterna är alltför begränsade. Jag är angelägen om att vi ska upprätthålla legitimiteten och fortsätta med assistans för de som har behov av det och då måste vi komma till rätta med fusket, säger Maria Larsson.

Enligt Ragnwi Marcelind, statssekreterare på Socialdepartementet, har regeringen tagit med alla de åtgärder mot fusk och överutnyttjande som fanns med i lagrådsremissen.

Det innebär en rad nya kontroller som har upprört känslorna hos många brukare, organisationer och arbetsgivare.

Bland annat blir det möjligt för Försäkringskassan och kommunen att göra oanmälda hembesök, för att kontrollera att assistansen inte används fel, om man har anhörig som assistent, anställd av privat anordnare. Om myndigheterna inte släpps in i bostaden kan assistansersättningen dras in.
Både den försäkrade och den som tagit emot utbetalningen ska kunna bli skyldig att betala tillbaka assistansersättning.
Kraven för att få tillstånd att bedriva assistans skärps också.

Eva Olofsson, talesperson för Vänsterpartiet i funktionshinderfrågor, är kritisk till att regeringen har lagt åtgärderna mot fusk i budgetpropositionen.

– Det är inte vanligt att så här stora förändringar läggs in i budgeten. Det kan tyda på att regeringen har mycket bråttom att få igenom förslagen, säger Eva Olofsson till webbsajten Assistanskoll, som drivs av Independent Living Institute.

Foto på Eva Olofsson
Att förslagen ingår i budgetpropositionen som ska beslutas
inom några veckor kan tyda på att regeringen har bråttom
och inte vill ha någon debatt, enligt Eva Olofsson (V).

Enligt henne innebär detta att oppositionen får ont om tid att lägga motioner mot förslagen, eftersom budgeten kommer upp till beslut i riksdagen inom några veckor.

– Vi är mitt inne i den allmänna motionstiden och har fullt upp med det arbetet, detta kan tyda på att regeringen är rädd för en debatt kring de här förslagen, säger Eva Olofsson till Assistanskoll.

Se länkarna i spalten till höger för mer information om åtgärderna mot fusk och reaktioner från berörda.

Här finns mer information om budgeten för funktionshinder 2013 på regeringens webbsida.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL