Omstridda LSS-utredningen dammas av och går nu ut på remiss

Det blåser upp till ny strid om LSS, lagen om stöd och service. Rgeringen har beslutat skicka ut den omstridda LSS-utredningen på remiss. Svar vill man ha senast 12 november.

LSS-utredningen har redan hunnit samla en hel del damm. Det har gått nästan ett och ett halvt år sedan den presenterades av Gunilla Malmborg.

”Kasta i papperskorgen”

Sedan dess har utredningen varit ett rött skynke för funktionsrättsrörelsen, som har krävt att regeringen ska kasta den i papperskorgen.

Men nu, efter månader av tystnad, meddelar regeringen att den visst ska ut på remiss, vilket innebär att förslagen på nytt blir aktuella.

Omstridda förslag stryks

För att blidka funktionsrättsrörelsen har regeringen dock strukit bort några av de mest omstridda förslagen.

Remissen omfattar därför inte förslagen om att begränsa möjligheterna till assistans för barn. Den omfattar inte heller förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra personliga behov för personer med assistans.

Inte bara funktionsrättsrörelsen har motsatt sig en remissrunda, utan även Liberalerna.

Vill förbättra assistansen

Socialminister Lena Hallengren har dock hela tiden uttalat att hon vill sända utredningen på remiss.

– Vi ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra den personliga assistansen. LSS-utredningen omfattar många förslag och remissinstansernas synpunkter kommer att vara värdefulla i regeringens fortsatta arbete att stärka stöden till personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

 

Fler artiklar om detta ämne