Nyhetssvep

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten om Corona/Convid-19


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Neuroförbundet. Många av våra medlemmar är i sin vardag ofta i kontakt med personal inom olika samhällsfunktioner som exempelvis hemtjänst, assistans, färdtjänst samt inom hälso- och sjukvården. Det innebär att våra medlemmar kommer i kontakt med många olika personer för att klara sin vardag. När Sverige nu går in i en ny fas gällande Corona/Convid-19 med en mycket hög risk för samhällsspridning behöver vi råd kring hur vi ska kunna besvara våra medlemmars frågor .