Oppositionen kräver förbättrad sjuk- och aktivitetsersättning

Den ekonomiska otryggheten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning får sällan uppmärksamhet i den politiska debatten.
Men i riksdagen den 19 december tog oppositionen ändå strid för bättre ekonomiska villkor för gruppen.

LÄS ÄVEN: Så mycket höjs ersättningar och bidrag 1 januari 2023

V, MP och S vill ha mer generösa regler

Riksdagsdebatten handlade bland annat om de mer generösa och flexibla regler för sjuk- och aktivitetsersättning som den förra S-regeringen ville genomföra. Förslag som baseras på utredningen En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet.

LÄS MER: Tvärstopp för generösare sjuk- och aktivitetsersättning

Det var främst Ida Gabrielsson (V) och Annika Hirvonen (MP) som förespråkade dessa förslag, men även Åsa Eriksson (S) hängde på.

Det var SD:s Daniel Persson och M:s Ulrika Heindorff som fick försvara att den nya regering uppenbarligen inte har tänkt att gå vidare med utredningsförslagen.

– Det finns ett färdigutrett förslag som skulle kunna göra att många fler får rätt till långvarig ersättning, sjukersättning. Trots det har Sverigedemokraterna inte lyckats få in ett kommatecken när det gäller sjukförsäkringen i Tidöavtalet eller budgeten, sa Ida Gabrielsson.

– Dessutom har man lyckats med konststycket att ge oss som sitter här i riksdagen en enorm skattesänkning samtidigt som inte en krona i skattesänkning går till dem som redan i dag betalar mer skatt, alltså de sjuka och arbetslösa. Varför har Sverigedemokraterna inte prioriterat att sänka skatten för de sjuka och arbetslösa utan i stället prioriterat att sänka skatten för oss som redan har?

LÄS MER: Riksdagen röstade igenom funkisskatt för 2023

SD: Vi gör inga försämringar

Daniel Perssons (SD) svarade med ett kort besked om att ”regeringen inte gör några nedskärningar i sjukförsäkringen. De reformer som vi röstade för 2021 och som var en del av M, SD, KD och L-budgeten för 2022 ligger fast”.

MP: Höj sjuk- och aktivitetsersättningen med 10 procent

Miljöpartiets Annika Hirvonen sa att sjuk- och aktivitetsersättningarna måste höjas mer än vad som sker automatiskt i januari 2023 (då ersättningarna går upp med 8,7 procent, eftersom de följer prisbasbeloppet). MP:s förslag är en extra höjning på tio procent.

– Sverigedemokraterna lovar att inget ska bli sämre, men om man inte höjer lägstanivån i sjuk- och aktivitetsersättningen kommer pengarna inte att räcka när matpriserna skenar. Det är nämligen de som inte har några marginaler som drabbas hårdast.

– Det kommer massor av stöd nu från regeringen och Sverigedemokraterna. Jag får elstöd och jag vet inte vad. Men den person som lever på sjukersättning och bor i norra Sverige får noll kronor i elstöd medan priserna på mat, kläder och även el ökar. Hur tänker Sverigedemokraterna ta ansvar?

S: Förbättra genom att ändra arbetsmarknadsbegreppet

Åsa Eriksson (S) sa att den nya regeringen måste fullfölja den förra regeringens förslag om förbättrad sjuk- och aktivitetsersättning.

– Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som nu gäller i sjukpenningen. Regeringen bör också arbeta vidare med förslagen att underlätta för arbete, studier och uppdrag under den tid som man har sjukersättning och aktivitetsersättning.

M: Regeringen kommer att titta på förslagen

Ulrika Heindorff (M) hade inga besked att ge, utom att förslagen från utredningen En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet ”är en av de saker regeringen kommer att titta på”.

Regeringen vann budgetomröstningen

Debatten fick ingen betydelse för det beslut som riksdagen senare röstade fram, och som innebar att regeringens budgetproposition vann över oppositionens olika förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *